Betyder Restvärde
Vad betyder Restvärde? Här finner du 9 definitioner av Restvärde. Du kan även lägga till betydelsen av Restvärde själv

1

1   0

Restvärde


Kvarvarande värde av en investering när den är avskriven och den ekonomiska livslängden är slut. Se avskrivning
Källa: verksamt.se

2

1   0

Restvärde


Värdet på fastigheten vid kalkylperiodens slut.
Källa: kp.datscha.se

3

0   0

Restvärde


en tillgångs värde vid utbyte
Källa: kursnavet.se

4

0   0

Restvärde


Kvarvarande restvärde/bokfört värde på ett leasingobjekt.
Källa: porsche.se

5

0   0

Restvärde


Bilens värde vid leasingtidens slut.
Källa: bmw.se

6

0   0

Restvärde


Restvärdet är det bokförda värde som inventarier har efter tidigare ackumulerad avskrivning och årets avskrivning. Vid leasing av t.ex. en bil bestäms restvärdet av hur lång tid leasingen ska pågå samt vilken avgift som ska betalas varje månad.
Källa: tks.nu

7

0   1

Restvärde


Vid till exempel leasing så beräknas hyran med utgångspunkt att det finns ett värde kvar på utrustningen när hyresperioden löper ut. Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och l [..]
Källa: almi.se

8

0   1

Restvärde


salvage value resultatavtal
Källa: tools.effso.se

9

0   1

Restvärde


Inom redovisning kallas det värde som återstår av en anläggningstillgångs värde efter gjorda avskrivningar för bokfört restvärde.
Källa: starta-eget.se


Lägg till betydelsen av Restvärde
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Avkastningsvärde Pityriasis versicolor >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse