Betyder Ställningsfullmakt
Vad betyder Ställningsfullmakt? Här finner du 2 definitioner av Ställningsfullmakt. Du kan även lägga till betydelsen av Ställningsfullmakt själv

1

0   0

Ställningsfullmakt


Ställningsfullmakt – Ställningsfullmakt är en fullmakt som ger arbetstagaren rätt att inom ramen för sin anställning sluta avtal å sin arbetsgivares vägnar.
Källa: internetjuridik.com

2

0   0

Ställningsfullmakt


Fullmakt innebär rätt att företräda annan. Den som lämnar fullmakt kallas fullmaktsgivare eller huvudman. Den som får fullmakt kallas som regel fullmaktstagare, fullmäktig eller ombud. Inom dip [..]
Källa: sv.wikipedia.org

Lägg till betydelsen av Ställningsfullmakt
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Spridningsrätt Stamfastighet >>