Betyder Transmissionsmekanism
Vad betyder Transmissionsmekanism? Här finner du 4 definitioner av Transmissionsmekanism. Du kan även lägga till betydelsen av Transmissionsmekanism själv

1

3   0

Transmissionsmekanism


Transmissionsmekanismen är den process genom vilken penningpolitiken påverkar inflationen och ekonomin i övrigt. Det är flera olika mekanismer som verkar samtidigt, och de brukar beskrivas som räntekanalen, kreditkanalen och växelkurskanalen.
Källa: riksbank.se

2

1   0

Transmissionsmekanism


De ekonomiska samband genom vilka en centralbanks åtgärder påverkar ekonomin.
Källa: konj.se

3

1   0

Transmissionsmekanism


Den process varigenom penningpolitiska beslut (främst förändringar av reporäntan) påverkar ekonomin i allmänhet och inflationen i synnerhet.
Källa: dokumera.se

4

0   2

Transmissionsmekanism


Reporänta är den ränta som en marknadsbank kan låna eller placera till i nationens riksbank, mot säkerhet i form av värdepapper. Förändringar i reporäntan får direkt effekt på marknadsränt [..]
Källa: sv.wikipedia.org

Lägg till betydelsen av Transmissionsmekanism
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Säkerställda obligationer Utlåningsfacilitet >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse