Betyder absolutbelopp
Vad betyder absolutbelopp? Här finner du 4 definitioner av absolutbelopp. Du kan även lägga till betydelsen av absolutbelopp själv

1

0   0

absolutbelopp


för ett reellt tal ''a'': betecknas |''a''| och är lika med ''a'' utan tecken, avståndet till origo (0) på den reella tallinjen, d.v.s. |a|=\sqrt{a^2}= \left\{\begin{matrix} | för ett kom [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

absolutbelopp


Absolutbeloppet, ibland kallat absolutvärdet eller beloppet av ett tal x betecknas |x| och är ett positivt reellt tal eller noll och kan ges den geometriska tolkningen som ett tals avstånd till ori [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   0

absolutbelopp


Siffervärdet av ett tal oberoende av om talet är positivt (+) eller negativt (–). De lodräta tecknen i exemplen nedan kallas absolutbeloppstecken. Ex: Absolutbeloppet av –3 är 3; det skrivs |–3 [..]
Källa: ollevejde.se

4

0   0

absolutbelopp


anger talets storlek utan hänsyn till tecken. Talen 3 och -3 har alltså båda absolutbeloppet 3.
Källa: komvux.enkoping.se

Lägg till betydelsen av absolutbelopp
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< anpassa komplett >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse