Betyder abstraktion
Vad betyder abstraktion? Här finner du 8 definitioner av abstraktion. Du kan även lägga till betydelsen av abstraktion själv

1

2   1

abstraktion


Ordklass substantiv ● tankeprocess vid vilken man tar fram det väsentliga och gemensamma och frigör sig från konkreta detaljer ● ren tankeskapelse
Källa: ordbok.mkforlag.com

2

1   1

abstraktion


Abstraktion är att tänka bort vissa egenskaper hos ett föremål eller en företeelse och därigenom lyfta fram andra. Hur man väljer beror på vilket syfte man har med abstraktionen.
Källa: sv.wikipedia.org

3

1   1

abstraktion


Abstraktion är att tänka bort vissa egenskaper hos ett föremål eller en företeelse och därigenom lyfta fram andra. Hur man väljer beror på vilket syfte man har med abstraktionen.
Källa: sv.wikipedia.org

4

1   1

abstraktion


Att tillfälligt ignorera (bortse ifrån) de underliggande detaljerna i ett problem (t.ex. hur data lagras) och i stället koncentrera sig på att lösa själva problemet. Högnivåspråk är mer abst [..]
Källa: itord.pagina.se

5

1   1

abstraktion


En abstraktion innehåller allt som är av intresse vad gäller någon viss företeelse. Poängen är att det som är av intresse, dvs abstraktionens innehåll, ska vara mycket enklare än det som abs [..]
Källa: ict.kth.se

6

0   1

abstraktion


tankeskapelse, teoretisk framställning (med de mest väsentliga dragen och utan oviktiga detaljer), svårighetskänslig skapelse, svårbegriplighet, teoretisering, djupsinnighet
Källa: sv.wiktionary.org

7

0   1

abstraktion


abstraktion
Källa: sv.wiktionary.org

8

0   1

abstraktion


1. Tankeskapelse, teoretisk framställning, jfr. abstrakt. Abstraktion avser de mest väsentliga dragen utan de oviktiga detaljerna. 2. Svårbegriplighet, teoretisering, djupsinnighet.
Källa: dokumera.se

Lägg till betydelsen av abstraktion
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< abstrahera sopjuice >>