Betyder acklamation
Vad betyder acklamation? Här finner du 30 definitioner av acklamation. Du kan även lägga till betydelsen av acklamation själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


utropat bifall | beslutsmetod varvid röster ej räknas utan en bedömning om konsensus i frågan råder avgörs utifrån instämmande röster. | :''Förslaget antogs med '''acklamation''' från de närvarande le [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


När ett beslut fattas utan omröstning. Innebär ett i det närmaste enhälligt bifall till ett förslag, vilket gör att det inte behövs någon omröstning. (lat. acclamare, ropa bifall)
Källa: riksdagen.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Ta beslut utan votering (rösträkning). Ledamöterna får ropa ja eller nej och ordföranden bedömer vilka röster som är flest.
Källa: goteborg.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Acklamation – Ett i stort sett enhälligt bifall till ett förslag till beslut, vilket innebär att det inte behövs någon omröstning.
Källa: internetjuridik.com (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


beslut fattas utan omröstning.
Källa: uddevalla.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Bifall (samtycke) utan omröstning
Källa: varnamo.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Acklamation, latin för bifallsrop, är en form för frågeställning där en grupp människor förväntas svara bifallande genom att gemensamt ropa ja.Acklamation är vanligt i gudstjänsters liturgi, där den u [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Beslutfattande som bygger på uppskattat förhållande mellan nej- och jarop.
Källa: juridikfokus.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


När man beslutar genom att ropa ja eller nej på ordförandens fråga
Källa: itskolan.lo.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Bifall (samtycke) utan omröstning.
Källa: timra.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Att samtycka till ett ärende, hålla med om, instämma utan omröstning.
Källa: lj.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Röstning genom ja- eller nejrop.
Källa: tjorn.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Bifall (samtycke) utan omröstning
Källa: barnverket.nu (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Beslut utan omröstning, baserat på ja- eller nej-rop från mötesdeltagarna när ordföranden frågar om bifall till förslag till beslut.
Källa: sll.se (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Att bifalla, samtycka till ett ärende utan omröstning
Källa: gnosjo.se (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Beslut som fattas utan omröstning.
Källa: laholm.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Mötesteknisk term som innebär att beslut fattas utan votering på basis av ja- eller nejröster från mötesdeltagarna. Ordföranden avgör om ja- eller nejröster överväger och fastställer beslutet med ett [..]
Källa: pitea.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Fatta beslut utan votering (rösträkning). Ledamöterna får ropa ja eller nej och ordföranden bedömer vilka röster som är flest.
Källa: ovanaker.se (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Röstning med ja-rop. Bifallsrop. (Vald med acklamation betyder att någon valts enhälligt och utan rösträkning.)
Källa: ystad.se (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Bifall, samtycke, utan omröstning.
Källa: bollnas.se (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Fatta beslut utan votering (rösträkning). Ledamöterna får ropa ja eller nej och ordföranden bedömer vilka röster som är flest.
Källa: skara.se (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Bifall (samtycke) utan omröstning
Källa: uppvidinge.se (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Ordklass substantiv ● högljutt bifall
Källa: ordbok.mkforlag.com

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Muntlig omröstning, det vill säga att avgöra vad kongressombuden tycker i en fråga genom att de svarar "ja" på det alternativ de stödjer. Man svarar aldrig "nej". Istället är frågorna så ställda att de blir varandras motsatser. Förhandlingsordföranden förklarar vilket alternativ hon hört starkast stöd för, det vill säga vilket y [..]
Källa: rfsl.se (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


omröstning med ja/nej-rop
Källa: friametoder.se

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Bifall (samtycke) utan omröstning.
Källa: monsteras.se (offline)

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Omröstning med ja- och nejrop, som kan vara öppen eller sluten. Sluten omröstning sker skriftligen. Adjungera
Källa: attention-riks.se (offline)

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Bifall (samtycke) utan omröstning.
Källa: tidaholm.se (offline)

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Beslut fattas utan omröstning.Allmän handling En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också handla om e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor, bilder med mera.
Källa: krokom.se (offline)

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Omröstning med ja- eller nejrop
Källa: brukshundklubben.se (offline)

<< demonstrant March >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse