Betyder adjungera
Vad betyder adjungera? Här finner du 10 definitioner av adjungera. Du kan även lägga till betydelsen av adjungera själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adjungera


(''kanslisvenska'') uppta eller förordna en tillfällig ledamot i en kommitté eller ett kollegium (i allmänhet utan rösträtt) | lägga till, vidhäfta
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adjungera


REDIRECT Adjungering
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adjungera


att tillfälligt ta med någon som medlem i till exempel arbetsgrupp, styrelse, fackklubb. Den person som är adjungerad har inte samma ställning som de andra som är ordinarie i gruppen.
Källa: itskolan.lo.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adjungera


co-opt
Källa: uhr.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adjungera


Låta utomstående personer t.ex. experter vara med vid sammanträde. De har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Adjungering kan gälla ett visst sammanträde, del av sådant eller viss tid. Beslut om adjungering fattas av de som sammanträder.
Källa: ystad.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adjungera


   Att tillfälligt ta med någon som medlem i till exempel arbetsgrupp, styrelse, fackklubb. Den person som är adjungerad har inte samma ställning som de andra som är ordinarie i gruppen   Ajournera Ta paus. Vanlig begäran vid möte eller förhandling, till exempel när en part vill studera ett förslag närmare.   Ansvarsfrihet Ett årsmöte beviljar styr [..]
Källa: fysioterapeuterna.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adjungera


Ordklass verb ● tillfälligt tillkalla eller förordna
Källa: ordbok.mkforlag.com

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adjungera


Att tillfälligt förordna någon som något, t.ex. en tillfällig ledamot i en kommitté eller kollegium.
Källa: dokumera.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adjungera


Låta utomstående personer vara närvarande vid styrelsemöte. De har då ofta yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Adjungeringen kan gälla visst sammanträde, del av sådant eller viss tid. Beslut o [..]
Källa: motesmetoder.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adjungera


Att till styrelsen utse tillfällig ledamot utan rösträtt (t.ex en sakkunnig i speciell fråga)
Källa: brukshundklubben.se (offline)

<< kasus food >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse