Betyder adoption
Vad betyder adoption? Här finner du 13 definitioner av adoption. Du kan även lägga till betydelsen av adoption själv

1

0   0

adoption


det att uppta en person, vanligtvis ett barn, som man inte är biologisk mor eller far till, som sitt eget barn | :''För den som inte kan få egna barn är förstås '''adoption''' en möjlighet, men [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

adoption


Adoption – Adoption  är när någon antar någon annans barn som sitt eget, varigenom alla rättsliga band med de biologiska föräldrarna klipps av.
Källa: internetjuridik.com

3

0   0

adoption


Adoption innebär att uppta en person, vanligtvis ett barn, som man inte är biologisk förälder till men som är sitt barn känslomässigt och juridiskt sett. Ett annat namn på adoption är barnimp [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

adoption


Kategori:FamiljerättKategori:Föräldraskap och fostranKategori:MigrationKategori:Barndom
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

adoption


Antagande av den sk adoptanten av annans barn. Adoptivbarnet får samma rättsliga ställning som en bröstarvinge.
Källa: juridikfokus.se

6

0   0

adoption


Att adoptera betyder att uppta som sin egen. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn exempelvis till arv. Som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn och en adoption kan aldrig hävas. För att få lov att adoptera måste man enligt lag vara över 25 år och antingen ensamstående eller gift ell [..]
Källa: nacka.se

7

0   0

adoption


att lagligen uppta person som sitt eget barn.
Källa: medicinskordbok.se

8

0   0

adoption


Ordklass substantiv ● det att adoptera (uppta som eget barn med tillstånd av domstol)
Källa: ordbok.mkforlag.com

9

0   0

adoption


Tillstånd av domstol att få anta en person som sitt eget barn. Om barnet är under 18 år krävs samtycke från barnets föräldrar eller den som har vårdnaden om ba [..]
Källa: helpforsakring.se

10

0   0

adoption


Antagande av annans barn. Adoptivbarnet får därigenom samma rättsliga ställning som en bröstarvinge.
Källa: svaronline.se

11

0   0

adoption


Innebär att en person får tillstånd från domstol att få ta emot en person som sitt eget barn. I och med adoptionen upphör den adopterade personens juridiska band med de biologiska föräldrarna.
Källa: socfamratt.se

12

0   0

adoption


Tillstånd av domstol att få antaga en person som sitt eget barn. I och med adoptionen upphör adoptivbarnets juridiska band med de biologiska föräldrarna, och dennes arvsrätt och dylikt upphör d [..]
Källa: alltomjuridik.se

13

0   0

adoption


När ett barn adopteras, antecknas händelsen i barnets, adoptivföräldrarnas och de biologiska föräldrarnas registeruppgifter. Uppgifterna meddelas till befolkningsdatasystemet av en domstol. Nä [..]
Källa: vrk.fi

Lägg till betydelsen av adoption
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< adolescens adoptera >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse