Betyder aktivt slam
Vad betyder aktivt slam? Här finner du 8 definitioner av aktivt slam. Du kan även lägga till betydelsen av aktivt slam själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivt slam


Biologisk rening av avloppsvatten liknar den naturliga rening som sker i ett vattendrag, men nedbrytningen av avfallet (det organiska materialet) går mycket fortare i reningsverket, eftersom man där k [..]
Källa: havochvatten.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivt slam


OMDIRIGERING Reningsverk
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivt slam


Biologiskt slam för rening av avloppsvatten bestående av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.
Källa: husagare.avloppsguiden.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivt slam


Biologiskt slam för rening av avloppsvatten bestående av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.
Källa: karlshamn.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivt slam


Biologiskt slam för rening av avloppsvatten består av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.
Källa: baga.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivt slam


Biologiskt slam för rening av avloppsvatten bestående av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.
Källa: amberes.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivt slam


Biologiskt slam för rening av avloppsvatten bestående av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.
Källa: amal.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivt slam


Biologisk rening av avloppsvatten liknar den naturliga rening som sker i ett vattendrag, men nedbrytningen av avfallet (det organiska materialet) går mycket fortare i reningsverket, eftersom man där k [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

<< aktivt kol akvakultur >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse