Betyder aliasattribut
Vad betyder aliasattribut? Nedanför finner du betydelsen av aliasattribut Du kan även lägga till betydelsen av aliasattribut själv

1

0   0

aliasattribut


Det attribut som används för att unikt identifiera en användare i hela katalogen. Standardvärdet är uid. Det används i applikationer för att förvandla ett enkelt användarnamn till ett helt unikt namn. Aliasattributet kan inte ha flera värden,–dvs. en användare kan inte ha flera alias lagrade under samma attributnamn.
Källa: motorcarrierinfra.in.gov

Lägg till betydelsen av aliasattribut
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< aktiveringsagent allmän nyckel >>