Betyder allmängiltig
Vad betyder allmängiltig? Här finner du 4 definitioner av allmängiltig. Du kan även lägga till betydelsen av allmängiltig själv

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

allmängiltig


1. Att en lag gäller oinskränkt. Det kan antingen vara fråga om en logisk lag eller en naturlag, som gäller med naturnödvändighet, eller en etisk-juridisk lag. 2. Något som alla rent faktiskt erkänner [..]
Källa: filosofia.fi

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

allmängiltig


Ordklass substantiv ● som gäller alla, allt och alltid
Källa: ordbok.mkforlag.com

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

allmängiltig


Universalitet är en filosofisk term för allmängiltighet. Vissa moralfilosofer ser universaliserbarhet som ett grundläggande krav på etiska teorier. R.M. Hare definierar i Moral Thinking universaliserb [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

allmängiltig


universell
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

<< allmänbegrepp lineær avskrivning >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse