Betyder alstra
Vad betyder alstra? Här finner du 13 definitioner av alstra. Du kan även lägga till betydelsen av alstra själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alstra


skapa, ge upphov till; producera genom en kreativ eller skapande process | :''Ny vågfångare från skotskt företag har '''alstrat''' lovande mängder elektricitet.'' | : | :
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alstra


Ge upphov till. Få att uppstå.
Källa: alltombibeln.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alstra


frembringe
Källa: dansk-og-svensk.dk

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alstra


Handlingen då en alstring av magiska filament genomförs. Se Alstring
Källa: neogames.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alstra


Ordklass verb ● skapa, producera ● framkalla
Källa: ordbok.mkforlag.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alstra


bilda
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alstra


frambringa
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alstra


framkalla
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alstra


framställa
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alstra


generera
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alstra


producera
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alstra


skapa
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alstra


åstadkomma
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

<< alster pussa >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse