Betyder amplitud
Vad betyder amplitud? Här finner du 11 definitioner av amplitud. Du kan även lägga till betydelsen av amplitud själv

1

0   0

amplitud


det maximala avståndet (utslaget) från jämviktsläget för en kropp som utför en harmonisk svängningsrörelse | :''En ideal, plan pendel rör sig med samma svängningstid oavsett '''amplituden'' [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

amplitud


maximivärde för en växelströmssignal
Källa: radiohistoria.jvnf.org

3

0   0

amplitud


Skillnaden mellan maximal förskjutning av en våg och en punkt utan förskjutning, eller nollpunkten. Den gemensamma symbolen för amplitud är a.
Källa: paresources.se

4

0   0

amplitud


Amplitud är ett icke-negativt skalärt mått på en oscillerande vågs höjd.Avståndet y är amplituden av vågen. Ibland benämns denna höjd för toppvärde för att skilja det mellan effektivvä [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

amplitud


Är en signals maximala värde (toppvärdet) relativt medelvärdet eller nollnivån. I uttrycket: v(t) = Asin(wt) är A amplituden.
Källa: component.se

6

0   0

amplitud


Största avvikelsen från jämviktsläget på en sinus- eller cosinuskurva. Alltid ett positivt tal.
Källa: komvux.enkoping.se

7

0   0

amplitud


Maximal avvikelse från medelvärde hos en periodisk storhet
Källa: nyteknik.se

8

0   0

amplitud


  Kurvutslag räknat från nollgenomgången i en signal med växlande polaritet. Maximal amplitud motsvarar signalens toppvärde = maximal ljudstyrka.
Källa: sverigesradio.se

9

0   0

amplitud


Är en signals maximala värde (toppvärdet) relativt medelvärdet eller nollnivån. I uttrycket: v(t) = Asin(wt) är A amplituden
Källa: basicsafe.com

10

0   0

amplitud


Maximal avvikelse (utslag) från jämviktsläge hos en svängning.
Källa: 109.169.77.151

11

0   0

amplitud


Ordklass substantiv ● avståndet mellan nolläge och ytterläge hos en svängande kropp eller dylikt ● svängningsvidd för vågrörelser ● ljudstyrka ● variationsområde för till exempel tem [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

Lägg till betydelsen av amplitud
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< affin algoritmisk >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse