Betyder antropogen
Vad betyder antropogen? Här finner du 12 definitioner av antropogen. Du kan även lägga till betydelsen av antropogen själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antropogen


Av människan/mänskligheten skapad eller orsakad | :''Dalgången har påtagligt utsatts för såväl naturliga som '''antropogena''' störningar.''
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antropogen


påverkad, skapad eller orsakad av människan.
Källa: vattenmyndigheterna.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antropogen


Av människan eller mänskliga handlingar framställd eller förorsakad. Antropogena föroreningskällor är mänskliga verksamheter/aktiviteter (till skillnad från naturliga processer) som ger upphov till ut [..]
Källa: havochvatten.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antropogen


Framställd av människan eller orsakad av mänskliga handlingar.
Källa: kemi.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antropogen


Med antropogena (av grekiskans anthropos = människa och genese = skapat) processer eller effekter menas sådana som kan härledas ur mänskliga aktiviteter, i motsats till fenomen som ägt eller äger rum [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antropogen


Skapad eller orsakad av människan. Används särskilt om miljöpåverkan.
Källa: jordbruksverket.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antropogen


Skapad/orsakad av människan. Används särskilt om miljöpåverkan.
Källa: energikunskap.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antropogen


Av människan eller mänskliga handlingar framställd eller förorsakad.
Källa: marbipp.tmbl.gu.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antropogen


Av människan eller mänskliga handlingar framställd eller förorsakad. Antropogena föroreningskällor är mänskliga verksamheter/aktiviteter (till skillnad från naturliga processer) som ger upphov till ut [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antropogen


Ordklass adjektiv ● skapad, orsakad eller påverkad av människan, särskilt om miljöpåverkan och dylikt
Källa: ordbok.mkforlag.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antropogen


Effekter eller processer som kan härledas ur mänskliga aktiviteter.
Källa: sva.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antropogen


Effekter menas sådana som kan härledas ur mänskliga aktiviteter, i motsats till fenomen som ägt eller äger rum i ett naturligt, av människan icke påverkat, tillstånd.
Källa: klimatfakta.info

<< språklärare justering >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse