Betyder apostrof
Vad betyder apostrof? Här finner du 6 definitioner av apostrof. Du kan även lägga till betydelsen av apostrof själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apostrof


skrivtecknet ' | högtidligt tilltal, högtidlig hänvändelse | apostrof, skrivtecknet '
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apostrof


Apostrof, utelämningstecken eller enkelt citattecken, ’ eller ' , är ett kommateckenformat, upphöjt, stumt och i svenskan icke-diakritiskt skrivtecken. Apostrofen bör varken förväxlas med fot-, minut- [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apostrof


tecknet ’. Det står alltid mellan två bokstäver eller intill en bokstav. På engelska står det före genitiv-s, som i Mary's. På svenska används apostrof för "citat inom citat". Exempel: [..]
Källa: it-ord.idg.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apostrof


skrivtecknet ’, som betecknar utelämning av bokstäver (en shouldn’t’ve, fr. l’arbitre) eller för att i transkription beteckna vissa ljud eller skrivtecken, såsom arabiskans hamza (al-qur’ān) eller rys [..]
Källa: linusganman.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apostrof


Ordklass substantiv ● utelämningstecken, '
Källa: ordbok.mkforlag.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apostrof


Markerar en eller flera utelämnade bokstäver i ett ord.
Källa: forsvarsforbundet.se (offline)

<< pathetic ' >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse