Betyder appell
Vad betyder appell? Här finner du 7 definitioner av appell. Du kan även lägga till betydelsen av appell själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

appell


vädjan
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

appell


Signal ofta på jägarhorn, innebärande att en viss förrättning skall utföras. Ordet kommer av latins appellare: tilltala, anropa, vädja.
Källa: garnisonsmuseet.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

appell


Appell – Appell  betyder vädjan, klagan, överklaga. Appell  från en lägre domstol till en högre instans att pröva ett taget beslut i ett mål.  
Källa: internetjuridik.com (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

appell


Ordklass substantiv ● tillrop, vädjan ● lystringssignal ● vädjan om att ett mål skall upptas av högre domstol
Källa: ordbok.mkforlag.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

appell


Överklagande. En begäran om att ett mål ska prövas i en högre instans (appellationsdomstol).
Källa: dokumera.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

appell


namnupprop
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

appell


Signal ofta på jägarhorn, innebärande att en viss förrättning skall utföras. Ordet kommer av latins appellare: tilltala, anropa, vädja.
Källa: soldatreg.se (offline)

<< semigrupp cucumber >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse