Betyder aspiration
Vad betyder aspiration? Här finner du 9 definitioner av aspiration. Du kan även lägga till betydelsen av aspiration själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

aspiration


Aspiration kan syfta på: aspiration (fonetik) ‒ ett lätt brus före eller efter ett konsonantljud aspiration (medicin) ‒ föda, hamnar i luftstrupen istället för i matstrupen
Källa: sv.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aspiration


förhoppning eller strävan (ofta i plural) | språkljud som utgörs av ett utandningsljud (före eller) efter en konsonant | inandning
Källa: sv.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aspiration


Aspiration (latin aspiratio, av aspiro ’andas ut’, ’blåsa’) är ett lätt brus som uppstår när luft strömmar genom glottis och ett öppet ansatsrör före eller efter ett konsonantljud. Överlägset vanligas [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aspiration


Aspiration (latin aspiratio, av aspiro ’andas ut’, ’blåsa’) kallas det när partiklar eller vätska, vanligen fast eller flytande föda, hamnar i luftstrupen istället för i matstrupen. Vanligtvis följs d [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aspiration


1. inandning av munhåleinnehåll: aspirationspneumoni lunginflammation efter inandning av munhåleinnehåll. 2. utsugning av gas eller vätska.
Källa: medicinskordbok.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aspiration


utsugning av vätska från en cysta eller ett annat hålrum i kroppen till exempel med hjälp av en nål eller kateter, eller inandning av en främmande kropp i luftvägarna
Källa: handboken.medibas.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aspiration


Maginnehåll som efter kräkning kommer ner i lungorna
Källa: epi.vgregion.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aspiration


Ordklass substantiv ● strävan, förhopning ● inandning ● uttal av språkljud med ett utandningsljud
Källa: ordbok.mkforlag.com

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aspiration


strävan
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

<< reflexräddning vakta >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse