Betyder aspiration
Vad betyder aspiration? Här finner du 9 definitioner av aspiration. Du kan även lägga till betydelsen av aspiration själv

1

0   0

aspiration


förhoppning eller strävan (ofta i plural) | språkljud som utgörs av ett utandningsljud (före eller) efter en konsonant | inandning
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

aspiration


Aspiration kan syfta på följande:aspiration
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   0

aspiration


Aspiration (latin aspiratio, av aspiro ’andas ut’, ’blåsa’) är ett lätt brus som uppstår när luft strömmar genom glottis och ett öppet ansatsrör före eller efter ett konsonantljud. Ö [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

aspiration


Aspiration (latin aspiratio, av aspiro ’andas ut’, ’blåsa’) kallas det när partiklar eller vätska, vanligen fast eller flytande föda, hamnar i luftstrupen istället för i matstrupen. Vanl [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

aspiration


1. inandning av munhåleinnehåll: aspirationspneumoni lunginflammation efter inandning av munhåleinnehåll. 2. utsugning av gas eller vätska.
Källa: medicinskordbok.se

6

0   0

aspiration


utsugning av vätska från en cysta eller ett annat hålrum i kroppen till exempel med hjälp av en nål eller kateter, eller inandning av en främmande kropp i luftvägarna
Källa: handboken.medibas.se

7

0   0

aspiration


Maginnehåll som efter kräkning kommer ner i lungorna
Källa: epi.vgregion.se

8

0   0

aspiration


Ordklass substantiv ● strävan, förhopning ● inandning ● uttal av språkljud med ett utandningsljud
Källa: ordbok.mkforlag.com

9

0   0

aspiration


strävan
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se


Lägg till betydelsen av aspiration
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< reflexräddning vakta >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse