Betyder attribut
Vad betyder attribut? Här finner du 21 definitioner av attribut. Du kan även lägga till betydelsen av attribut själv

1

1   0

attribut


Ordklass substantiv ● utmärkande egenskap, kännetecken ● omedelbar bestämning till ett substantiv, till exempel vacker i frasen vacker kvinna
Källa: ordbok.mkforlag.com

2

0   0

attribut


egenskap som beskriver något | :''Vilka '''attribut''' söker du hos en anställd?'' | ord som preciserar egenskaperna hos ett substantiv/objekt/ | :''I meningen "Han hämtade den gröna korgen." är adje [..]
Källa: sv.wiktionary.org

3

0   0

attribut


(engelska: attribute
Källa: databasteknik.se

4

0   0

attribut


inom filosofin en term som oftast betecknar så kallade väsentliga egenskaper hos individer eller ting, dvs. nödvändiga egenskaper i motsats till tillfälliga egenskaper. (Se essentialism).
Källa: filosofia.fi

5

0   0

attribut


Attribut har inom grammatiken två funktioner: dels används attribut som bestämningar i fraser, dels som satsdelar.
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

attribut


Attribut kan syfta på: Attribut (lingvistik) – inom grammatiken två funktioner: dels används attribut som bestämningar i fraser, dels som satsdelar Attribut (symbol) – en symbolik som används för att [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

attribut


Attribut används i sammanhang av en symbolik som används för att gestalta och identifiera en person eller en företeelse. Det kan vara föremål, redskap, kläder, utstyrsel och tillbehör. Särskilt inom ä [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

attribut


Attribut har inom grammatiken två funktioner: dels används attribut som bestämningar i fraser, dels som satsdelar.
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

attribut


Objektorienterad programmering (Object Oriented Programming, OOP) är en programmeringsmetod i vilken ett program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som interagerar med varandra. De ursprun [..]
Källa: sv.wikipedia.org

10

0   0

attribut


HTML (förkortning för HyperText Markup Language) är ett märkspråk för hypertext och utgör tillsammans med TCP/IP och HTTP den grundläggande standarden för WWW (World Wide Web, webben); webbsidor skriv [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

0   0

attribut


Attribut, som kommer av latinets attribuere, tilldela, används hos exempelvis Spinoza om en väsensbestämd egenskap. Detta betyder att det är en egenskap som något måste ha för att vara sig självt. Spi [..]
Källa: sv.wikipedia.org

12

0   0

attribut


Uppgifter knutna till den elektroniska identiteten som beskriver en persons egenskaper eller annars kan ligga till grund för beslut om t.ex. systembehörighet och åtkomstkontroll i en ansluten E-tjänst [..]
Källa: skolfederation.se

13

0   0

attribut


Särskilda egenskaper associerade till en fil eller katalog.
Källa: datorproblem.org

14

0   0

attribut


Attribut är en egenskap som beskrivs på ett objekt, exempelvis "Sakord" till ett fyndobjekt. Se Attributdefinition.
Källa: intrasis.com

15

0   0

attribut


Bestämningar till nominalfraser (substantiv), t.ex. tjocka böcker, huset på landet, en vit sko.
Källa: student.umu.se

16

0   0

attribut


Anger närmare egenskap för en tagg. I följande exempel är color ett attribut som har värdet &quot;red&quot;. <FONT COLOR=&quot;red&quot;>
Källa: ubbis.se

17

0   0

attribut


De olika elementen i HTML har olika attribut. Dessa attribut har i sin tur olika värden. Exempel: Jag har nu lagt in en bild på min sida med elementet img, attributet src med värdet minbild.jpg.
Källa: seo-guide.se

18

0   0

attribut


De olika elementen i HTML har olika attribut. Dessa attribut har i sin tur olika värden. Exempel: Jag har nu lagt in en bild på min sida med elementet img, attributet src med värdet minbild.jpg
Källa: xn--skoptimering-4ib.se

19

0   0

attribut


När det gäller filer är attribut information som indikerar om en fil är skrivskyddad, dold, färdig för arkivering (säkerhetskopiering), komprimerad eller krypterad och om filinnehållet ska indexeras f [..]
Källa: alltomhacking.se

20

0   0

attribut


Attribute
Källa: math.aalto.fi

21

0   0

attribut


Ett informationsobjekt som beskriver någon aspekt av en post. En post innehåller en uppsättning attribut som alla hör till en objektklass. Dessutom har varje attribut både en typ, som beskriver vilken typ av information som attributet har, och ett värde, som innehåller själva data.
Källa: motorcarrierinfra.in.gov

Lägg till betydelsen av attribut
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< asket analys >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse