Betyder avloppsanläggning
Vad betyder avloppsanläggning? Nedanför finner du betydelsen av avloppsanläggning Du kan även lägga till betydelsen av avloppsanläggning själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avloppsanläggning


Anläggning omfattande avloppsnät med tillhörande anordningar, såsom pumpstation, utjämningsmagasin, bräddavlopp m.m., jämte avloppsreningsverk och utloppsledning. Källa: TNC 95 Plan- och byggtermer
Källa: titania.se
<< avjämningsmassa avluft >>