Betyder bas
Vad betyder bas? Här finner du 50 definitioner av bas. Du kan även lägga till betydelsen av bas själv

1

0   0

bas


mansröst eller instrument i det djupaste stämläget | sångare som sjunger basstämma | ''kortform'' för elbas, | ''kortform'' för basfiol | ''kortform'' för bastuba | arbetsledare | : | :' [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

bas


Ett ämne som smakar bittert (smaka aldrig på andra kemikalier än de som är avsedda för livsmedel), neutraliserar syror och ökar hydroxidjonkoncentrationen när det löses i vatten. De basiska egenskaperna kan neutraliseras av en syra.
Källa: school.chem.umu.se

3

0   0

bas


, grund(val), botten, utgångspunkt; arkitektur- eller möbelterm.
Källa: ne.se

4

0   0

bas


, grund(val), botten, utgångspunkt; militär term.
Källa: ne.se

5

0   0

bas


, grund(val), botten, utgångspunkt; elektronisk term för en av elektroderna i en bipolär transistor.
Källa: ne.se

6

0   0

bas


, grund(val), botten, utgångspunkt; kemisk term se baser
Källa: ne.se

7

0   0

bas


, grund(val), botten, utgångspunkt; språkvetenskaplig term.
Källa: ne.se

8

0   0

bas


, grund(val), botten, utgångspunkt; term använd i den marxistiska teorin.
Källa: ne.se

9

0   0

bas


, term i matematiken, med en rad olika betydelser.
Källa: ne.se

10

0   0

bas


, term i matematiken, med en rad olika betydelser; se logaritm
Källa: ne.se

11

0   0

bas


, term i matematiken, med en rad olika betydelser; see talsystem
Källa: ne.se

12

0   0

bas


, musikalisk term för djup mansröst; den lägsta stämman i fyrstämmig körsats.
Källa: ne.se

13

0   0

bas


, term som anger ett musikinstruments stämläge och tonläge samt oftast därmed storlek i förhållande till andra instrument i respektive instrumentfamilj.
Källa: ne.se

14

0   0

bas


, i dagligt tal benämning på musikinstrumenten kontrabas
Källa: ne.se

15

0   0

bas


(gitarr) - Bass guitar Bas
Källa: musikipedia.se

16

0   0

bas


Bas (av grekiska ba'sis, grund, något man står eller går på ). Detta bas är även ursprung till verbet basera och adjektivet basal. Bas i betydelser som avser "låg" (ej hög), kommer a [..]
Källa: sv.wikipedia.org

17

0   0

bas


Talbasen (eller bara basen) är den faktor som man i ett positionssystem multiplicerar de olika siffrorna i ett tal med för att få fram talets värde. Om talet utgörs av siffersekvensen [..]
Källa: sv.wikipedia.org

18

0   0

bas


Inom kemin är baser en grupp kemiska föreningar med i allmänhet lutaktig smak, som har förmågan att uppta vätejoner varvid de i en vattenlösning ger ett pH-värde över 7, eller mer allmänt, g [..]
Källa: sv.wikipedia.org

19

0   0

bas


En mängd { v i } i = 0 [..]
Källa: sv.wikipedia.org

20

0   0

bas


Bas (av grekiska ba'sis, grund, något man står eller går på ). Detta bas är även ursprung till verbet basera och adjektivet basal. Bas i betydelser som avser "låg" (ej hög), kommer a [..]
Källa: sv.wikipedia.org

21

0   0

bas


Bas (av grekiska ba'sis, grund, något man står eller går på ). Detta bas är även ursprung till verbet basera och adjektivet basal. Bas i betydelser som avser "låg" (ej hög), kommer a [..]
Källa: sv.wikipedia.org

22

0   0

bas


En bas B för en topologi T på en mängd X är en samling av element i T sådan att varje element i T är en union av ett godtyckligt antal element i B. Man säger att basen genererar topologin.
Källa: sv.wikipedia.org

23

0   0

bas


För funktionsutveckling är basen B r ( x ) {\displaystyle B_{r}(x)} den funkt [..]
Källa: sv.wikipedia.org

24

0   0

bas


Bas (av grekiska ba'sis, grund, något man står eller går på ). Detta bas är även ursprung till verbet basera och adjektivet basal. Bas i betydelser som avser "låg" (ej hög), kommer a [..]
Källa: sv.wikipedia.org

25

0   0

bas


Basstämman är ett röstläge i solosång och flerstämmig körsats, den lägsta stämman för en mansröst. Basen ska sträcka från ungefär stora f (F) till ettstrukna c (c1), men kan sträcka sig [..]
Källa: sv.wikipedia.org

26

0   0

bas


En mängd { v i } i = 0 [..]
Källa: sv.wikipedia.org

27

0   0

bas


1. I triangel och fyrhörning, den sida (den sträcka) höjden är vinkelrät mot. Ex: Tecknet (hake) i triangeln står för rät vinkel (90°, nittio grader). 2. I potens, ”det som upphöjs till nå [..]
Källa: ollevejde.se

28

0   0

bas


ämne som upptar eller binder vätejoner.
Källa: medicinskordbok.se

29

0   0

bas


grund, gång
Källa: medicinskordbok.se

30

0   0

bas


Basen är det allra lägsta tonomfånget inom det område vi kan höra. Vanligen benämns frekvensomfånget 20-300 Hz som bas. (Se också subwoofer).
Källa: ellos.se

31

0   0

bas


Person som bär upp annan person i bygg/stunt/pyramid.
Källa: cheerleading.se

32

0   0

bas


Ett medium som binder pigmentet i en färg.
Källa: svenskakonstnarer.se

33

0   0

bas


Om inte plomberna lossnar, är det för lite.
Källa: coverfunkers.com

34

0   0

bas


är den lägsta manliga stämman.
Källa: malmoopera.se

35

0   0

bas


Protontagare
Källa: skolor.pedc.se

36

0   0

bas


Ett ämne som smakar bittert (smaka aldrig på andra kemikalier än de som är avsedda för livsmedel), neutraliserar syror och ökar hydroxidjonkoncentrationen när det löses i vatten. De basiska eg [..]
Källa: anachem.umu.se

37

0   0

bas


Limkomponent som bestämmer egenskaperna hos limmet.
Källa: solutions.3msverige.se

38

0   0

bas


s metall
Källa: klingonska.org

39

0   0

bas


Ordklass substantiv ● den djupaste mansrösten ● man med sådan röst ● den djupaste stämman i en komposition ● den djupaste stämman i en manskör eller blandad kör ● basfiol eller elgita [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

40

0   0

bas


basane
Källa: galaxidion.com

41

0   0

bas


Låga toner. Toner som har låg frekvens.  
Källa: absoflex.se

42

0   0

bas


"free base" kokain
Källa: web4health.info

43

0   0

bas


Ljudvågor med en frekvens från cirka 200 Hz och nedåt. Det finns egentligen inga exakta gränser för när ljud går från ett område till ett annat, men allt under 200 Hz brukar räknas som bas.
Källa: bigscreen.se

44

0   0

bas


alkali
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

45

0   0

bas


grund
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

46

0   0

bas


lågt, ned, nedåt
Källa: dansportalen.se

47

0   0

bas


Strumpa (lång)
Källa: fencing.se

48

0   0

bas


basane
Källa: galaxidion.com

49

0   0

bas


Base
Källa: math.aalto.fi

50

0   0

bas


Tonomfångets nedre del
Källa: horselboken.se

Lägg till betydelsen av bas
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< karboxylsyra metall >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse