Betyder betyg
Vad betyder betyg? Här finner du 31 definitioner av betyg. Du kan även lägga till betydelsen av betyg själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


(ofta siffer-) värde som på en väldefinierad skala anger hur pass bra något är | :''Den nya telefonen fick högsta '''betyg''' i testet.'' | värde som anger hur pass bra en elev eller student tagit til [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


bönematta
Källa: softwolves.pp.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


testimonial
Källa: osterlen.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


certificate
Källa: osterlen.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


mark
Källa: osterlen.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


På universitetet är den vanligaste betygsskalan väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). På tekniska utbildningar förekommer även skalan underkänd (U), 3, 4 och 5. 
Källa: kau.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


På universitetet är den vanligaste betygsskalan väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U).
Källa: gih.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


På universitetet är den vanligaste betygsskalan underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På forskarnivå godkänd eller underkänd.
Källa: ltu.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Education Link kan hjälpa dig med översättning av dina gymnasiebetyg och KomVux betyg till engelska. Avgiften för att få betygen översatta är 350 kr som betalas in i samband med att du skickar in din [..]
Källa: educationlink.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


1) Dokument som redovisar kunskaper, egenskaper etc utfärdat av lärare, arbetsgivare e d, 2) Förr även kunskapsstoff motsvarande en termins universitetsstudier.
Källa: epitest.his.se (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Ett betyg är ett intyg eller ett omdöme, som ofta är graderat enligt en viss skala. De enskilda nivåerna på skalan kallas vitsord. Betyget innebär att kunskaper och färdigheter eller kvaliteten på en [..]
Källa: sv.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


REDIRECTBetyg
Källa: sv.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Kategori:CertifieringKategori:UtbildningKategori:Personliga dokument
Källa: sv.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Kategori:Utbildningsmallar
Källa: sv.wikipedia.org

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Skolbetygen enligt Lpo 94 är ett betygssystem som används i svensk grundskola och gymnasieskola sedan 1994. Det fasas nu ut och beräknas för sista gången användas våren 2014. Efter jämförelsevis kort [..]
Källa: sv.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


grade
Källa: uhr.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


certificate
Källa: slaktdata.org (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


testimonial
Källa: slaktdata.org (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Från och med höstterminen 2007 tillämpar Mittuniversitetet en sjugradig målrelaterad betygsskala, med betygen A till F. A är det högsta betyget, Fx och F står för underkänt. Att betygen är målrelaterade innebär att de sätts efter förutbestämda kriterier. Skalan A-E används för att beskriva hur väl du uppfyller lärandemålen. För att bli godkänd på e [..]
Källa: miun.se (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Tidigare användes en tredelad betygsskala vid universitet och högskola, dessa steg var Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). Som ett resultat av Bolognaprocessen beslutade rektor den 30 oktober 2006 att Mittuniversitet från och med höstterminen 2007 kommer att tillämpa det nya poängsystemet för högskoleutbildning som då är förenligt med [..]
Källa: skh.nu (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Ordklass substantiv ● omdöme, till exempel om kunskaper och färdigheter eller om utfört arbete
Källa: ordbok.mkforlag.com

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Ett betyg är en värdering av hur väl en eller flera prestationer genomförts.
Källa: dokumera.se

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Den vanligaste betygsskalan för högre studier är underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På de tekniska utbildningarna ges ofta betygen underkänd (U), 3, 4 och 5.
Källa: wwwutv.hh.se (offline)

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


bedömning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


omdöme
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


vitsord
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Gymnasieelever får betyg i ämnen direkt efter avslutad kurs. Ett ämne består ofta av en eller flera kurser, och betyg ges på varje kurs. När gymnasiestudierna avslutas får eleven slutbetyg eller ett samlat betygsdokument. Betygen är:Icke godkänd (IG)Godkänd (G) Väl godkänd (VG) Mycket väl godkänd (MVG) Som stöd för betygssättningen använder lärarna [..]
Källa: gymnasium.se (offline)

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Betyg inom vuxenutbildningen
Källa: vuc.enkoping.se (offline)

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Uttryck för bedömning av en students prestationer på del av kurs eller kurs i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och på prov och avhandling i utbildning på forskarnivå.
Källa: mp.uu.se (offline)

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


grade Efter varje avslutad kurs får du ett betyg. För de flesta kurser vid SLU används en fyrgradig betygsskala. Vilken skala som används för en viss kurs står i kursplanen.
Källa: student.slu.se

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Kvaliteten på en fysisk vara.
Källa: ravaror.se

<< beställande högskola betygsgrad >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse