Betyder bevis
Vad betyder bevis? Här finner du 24 definitioner av bevis. Du kan även lägga till betydelsen av bevis själv

1

0   0

bevis


resonemang eller fakta som visar riktigheten i något | :''Då '''bevis''' saknades frikändes den åtalade.'' | intyg | :''Bilens '''registreringsbevis''' måste man spara.'' | omisskännligt tecken [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

bevis


evidence, proof bevisbörda
Källa: tools.effso.se

3

0   0

bevis


(Jus) Et middel som skal dokumentere et påstått faktum. Beviset kan være personlig (vitnebevis) eller såkalt tinglig, dvs reelle bevis f eks et åsted, gjenstander og dokumenter.
Källa: lederkilden.no

4

0   0

bevis


Ett bevis är i generell bemärkelse en härledning av en slutsats från ett antal premisser. Det finns flera typer av bevis, bland dem: Vetenskapliga bevis, se deduktion Formella bevis, se teorem Ju [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

bevis


Bevis eller bevisning är i juridiska sammanhang något som används för att styrka (bevisa) ett påstående eller sakförhållande. Olika bevismedel, d.v.s. olika "typ av bevisning" förekommer. Som [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

bevis


Omständighet som tar sikte på att utreda fakta i ett mål. Parterna förebringar bevisning för att domstolen skall få ett underlag av fakta vid bedömningen.
Källa: citus.se

7

0   0

bevis


Evidence
Källa: algonet.se

8

0   0

bevis


Inom vetenskapen är bevis omutbara. Om det finns bevis för något, så är det så, utan tvekan. Därför existerar bevis bara inom matematiken. Till och med inom fysiken, som bygger mycket på mate [..]
Källa: skepticism.ifokus.se

9

0   0

bevis


Absolut bevis föreligger när man klart inser att utifrån premisserna är en enda slutsats korrekt. Slutsatsen dras med logisk nödvändighet. Men det finns också lägre grader av bevis, det som i engelskan betecknas som evidence. Detta brukar vara tillräckligt som bevis för gemene man. Länk
Källa: paranormal.se

10

0   0

bevis


 ett bevis är något som övertygar en grupp människor om att någonting är sant inom en kontext. Begreppet bevis används inom många kunskapsområden; juridiken, filosofin, religionen, matematik [..]
Källa: skarp2000.weebly.com

11

0   0

bevis


En Strukturerad Placeringsprodukt där Emittenten inte har åtagit sig att återbetala minst ett Nominellt belopp på Återbetalningsdagen. En del av det investerade beloppet kan dock ändå vara skyddat från sådan värdeminskning som beror på de Underliggande tillgångarnas utveckling. Synonym: "Certifikat"
Källa: fondhandlarna.se

12

0   0

bevis


Ordklass substantiv ● något som visar att en teori är sann, till exempel i en domstol eller inom en vetenskap ● tecken, prov ● intyg, till exempel ett examensbevis
Källa: ordbok.mkforlag.com

13

0   0

bevis


Det som används för att styrka ett sakförhållande.
Källa: dokumera.se

14

0   0

bevis


En Strukturerad Placering där Emittenten inte har åtagit sig att återbetala minst Nominellt Belopp på Återbetalningsdagen. En del av det investerade beloppet kan dock ha ett Återbetalningsskydd. [..]
Källa: garantum.se

15

0   0

bevis


Strukturerade Placeringsprodukter är ett samlingsbegrepp för finansiella instrument vars Återbetalningslopp helt eller delvis är beroende av utvecklingen i andra finansiella instrument eller andra tillgångar. Produkterna kan emitteras som Kapitalskyddade placeringar eller Ej kapitalskyddade placeringar. Exempel på beteckningar för Strukturer [..]
Källa: struktureradeprodukter.com

16

0   0

bevis


belägg
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

17

0   0

bevis


certifikat
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

18

0   0

bevis


evidens
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

19

0   0

bevis


intyg
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

20

0   0

bevis


Bevis eller bevisning är något som används för att styrka (bevisa) ett påstående eller ett sakförhållande. Olika typer av bevisning förekommer. Som bevismedel räknas exempelvis vittnesförhör, skriftlig bevisning (brev, protokoll, skriftliga handlingar), syn (dvs vad någon sett) eller kriminalteknisk bevisning (spår, avtryck mm)
Källa: fredlos.se

21

0   0

bevis


(Jus) Et middel som skal dokumentere et påstått faktum. Beviset kan være personlig (vitnebevis) eller såkalt tinglig, dvs reelle bevis f eks et åsted, gjenstander og dokumenter.
Källa: lederkilden.no

22

0   0

bevis


prov; merke
Källa: ivaraasen.no

23

0   0

bevis


Omständighet som tar sikte på att utreda fakta i ett mål. Parterna förebringar bevisning för att domstolen skall få ett underlag av fakta vid bedömningen.
Källa: alltomjuridik.se

24

0   0

bevis


Evidence
Källa: algonet.se

Lägg till betydelsen av bevis
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< pentyl sanaliitto >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse