Betyder bevis
Vad betyder bevis? Här finner du 24 definitioner av bevis. Du kan även lägga till betydelsen av bevis själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


resonemang eller fakta som visar riktigheten i något | :''Då '''bevis''' saknades frikändes den åtalade.'' | intyg | :''Bilens '''registreringsbevis''' måste man spara.'' | omisskännligt tecken på någ [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


evidence, proof bevisbörda
Källa: tools.effso.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


(Jus) Et middel som skal dokumentere et påstått faktum. Beviset kan være personlig (vitnebevis) eller såkalt tinglig, dvs reelle bevis f eks et åsted, gjenstander og dokumenter.
Källa: lederkilden.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


Ett bevis är i generell bemärkelse en härledning av en slutsats från ett antal premisser. Det finns flera typer av bevis, bland dem: Vetenskapliga bevis, se deduktion Formella bevis, se teorem Juridi [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


Bevis eller bevisning är i juridiska sammanhang något som används för att styrka (bevisa) ett påstående eller sakförhållande. Olika bevismedel, d.v.s. olika "typ av bevisning" förekommer. Som bevismed [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


Omständighet som tar sikte på att utreda fakta i ett mål. Parterna förebringar bevisning för att domstolen skall få ett underlag av fakta vid bedömningen.
Källa: citus.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


Evidence
Källa: algonet.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


Inom vetenskapen är bevis omutbara. Om det finns bevis för något, så är det så, utan tvekan. Därför existerar bevis bara inom matematiken. Till och med inom fysiken, som bygger mycket på matematik, ka [..]
Källa: skepticism.ifokus.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


Absolut bevis föreligger när man klart inser att utifrån premisserna är en enda slutsats korrekt. Slutsatsen dras med logisk nödvändighet. Men det finns också lägre grader av bevis, det som i engelskan betecknas som evidence. Detta brukar vara tillräckligt som bevis för gemene man. Länk
Källa: paranormal.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


 ett bevis är något som övertygar en grupp människor om att någonting är sant inom en kontext. Begreppet bevis används inom många kunskapsområden; juridiken, filosofin, religionen, matematiken och nat [..]
Källa: skarp2000.weebly.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


En Strukturerad Placeringsprodukt där Emittenten inte har åtagit sig att återbetala minst ett Nominellt belopp på Återbetalningsdagen. En del av det investerade beloppet kan dock ändå vara skyddat från sådan värdeminskning som beror på de Underliggande tillgångarnas utveckling. Synonym: "Certifikat"
Källa: fondhandlarna.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


Ordklass substantiv ● något som visar att en teori är sann, till exempel i en domstol eller inom en vetenskap ● tecken, prov ● intyg, till exempel ett examensbevis
Källa: ordbok.mkforlag.com

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


Det som används för att styrka ett sakförhållande.
Källa: dokumera.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


En Strukturerad Placering där Emittenten inte har åtagit sig att återbetala minst Nominellt Belopp på Återbetalningsdagen. En del av det investerade beloppet kan dock ha ett Återbetalningsskydd. Synon [..]
Källa: garantum.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


Strukturerade Placeringsprodukter är ett samlingsbegrepp för finansiella instrument vars Återbetalningslopp helt eller delvis är beroende av utvecklingen i andra finansiella instrument eller andra tillgångar. Produkterna kan emitteras som Kapitalskyddade placeringar eller Ej kapitalskyddade placeringar. Exempel på beteckningar för Strukturerade Pla [..]
Källa: struktureradeprodukter.com (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


belägg
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


certifikat
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


evidens
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


intyg
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


Bevis eller bevisning är något som används för att styrka (bevisa) ett påstående eller ett sakförhållande. Olika typer av bevisning förekommer. Som bevismedel räknas exempelvis vittnesförhör, skriftlig bevisning (brev, protokoll, skriftliga handlingar), syn (dvs vad någon sett) eller kriminalteknisk bevisning (spår, avtryck mm)
Källa: fredlos.se (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


(Jus) Et middel som skal dokumentere et påstått faktum. Beviset kan være personlig (vitnebevis) eller såkalt tinglig, dvs reelle bevis f eks et åsted, gjenstander og dokumenter.
Källa: lederkilden.no

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


prov; merke
Källa: ivaraasen.no

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


Omständighet som tar sikte på att utreda fakta i ett mål. Parterna förebringar bevisning för att domstolen skall få ett underlag av fakta vid bedömningen.
Källa: alltomjuridik.se

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevis


Evidence
Källa: algonet.se (offline)

<< pentyl sanaliitto >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse