Betyder biologisk rening
Vad betyder biologisk rening? Här finner du 12 definitioner av biologisk rening. Du kan även lägga till betydelsen av biologisk rening själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk rening


Det organiska materialet som är kvar i avloppsvattnet efter det första reningssteget, den mekaniska reningen, är till största delen löst i vattnet men behöver omvandlas till avskiljbara partiklar. I d [..]
Källa: havochvatten.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk rening


Biologisk rening är en reningsprocess av avloppsvatten som sker med hjälp av mikroorganismer. Organiska substanser avlägsnas genom biologisk nedbrytning. Även oorganiska salter, kväve och fosfor kan a [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk rening


Reduktion av syreförbrukande ämnen och eventuellt kväve med hjälp av mikroorganismer som finns i sandfilter, markbäddar, aktivt slam, biobäddar, etc.
Källa: husagare.avloppsguiden.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk rening


En reningsmetod (ofta för avloppsvatten) där man utnyttjar mikroorganismers förmåga att bryta ner syreförbrukande ämnen och andra ämnen med negativ effekt på miljön.
Källa: creando-training.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk rening


Det tredje steget i rening av avloppsvattnet när bakterier bryter ner organiskt material i avloppsvattnet.
Källa: karlshamn.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk rening


Nedbrytning av organisk substans, t.ex. BOD och kväve, med hjälp av mikroorganismer.
Källa: baga.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk rening


Reduktion av syreförbrukande ämnen och eventuellt kväve med hjälp av mikroorganismer som finns i sandfilter, markbäddar, aktivt slam, biobäddar, etc.
Källa: amberes.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk rening


Reduktion av syreförbrukande ämnen och eventuellt kväve med hjälp av mikroorganismer som finns i sandfilter, markbäddar, aktivt slam, biobäddar, etc.
Källa: amal.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk rening


Det organiska materialet som är kvar i avloppsvattnet efter det första reningssteget, den mekaniska reningen, är till största delen löst i vattnet men behöver omvandlas till avskiljbara partiklar. I d [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk rening


Frasklass nominalfras ● rening av avloppsvatten genom inverkan av mikroorganismer
Källa: ordbok.mkforlag.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk rening


steg två av tre i reningsverk för avloppsvatten. (Steg ett är mekanisk rening och steg tre är kemisk fällning.) Innebär att vattnet passerar en bädd av t ex sand som innehåller en stor mängd mikroorga [..]
Källa: vontroil.com

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk rening


Rening av avloppsvatten med hjälp av mikroorganismer. Principen är densamma som i naturen, men nedbrytningen går mycket snabbare. I syrerik miljö bryts bland annat lösta vedämnen ner till huvudsakligen koldioxid och vatten.  
Källa: sodra.com (offline)

<< biologisk kvalitetsfaktor biologisk syreförbrukning >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse