Betyder budget
Vad betyder budget? Här finner du 49 definitioner av budget. Du kan även lägga till betydelsen av budget själv

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


En budget är mest allmänt en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Inom redovisningen och ekonomistyrningen är budget en prognos för framtida: Resultat, där man planerar för intäkter o [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


Det finns inga krav på att ett företag ska upprätta budget eller kalkyler. Men budget och kalkyler är ett sätt för företaget att styra verksamheten mot sitt mål och sin affärsidé. Man skiljer mellan likviditetsbudget och resultatbudget. Båda är viktiga beslutsunderlag, bl a för banken vid en låneförfrågan.
Källa: hastsverige.se

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


Budget är en ekonomisk plan och sammanställning av föreningens inkomster och utgifter. Syftet med en budget är att få en bild över framtida ekonomi och ekonomiska följder.
Källa: krik.se

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


Skillnaden mellan redovisning/bokslut och budget är att den senare avser framtiden. I övrigt görs budgeten med samma grundläggande ekonomiska begrepp som tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter oc [..]
Källa: ekonomikurser.se

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


En ekonomisk handlingsplan för inkomster och utgifter under en viss, kommande period.
Källa: dokumera.se

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


är en plan/bedömning av företagets intäkter och kostnader under en viss kommande period – vanligen ett år (kalenderår eller 12 månader) – men kortare eller längre budgetperioder förekommer också, exem [..]
Källa: foretagande.se

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


En prognos över framtida ekonomiska händelser. Ett verktyg för att sköta bland annat företagets ekonomi, där man ställer upp inkomster och utgifter.">Budget
Källa: riksbank.se

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


Förhandsberäkning av intäkter/kostnader eller utbetalningar /inbetalningar för en viss tidsperiod vanligen ett år. I många företag börjar man med delbudgetar (för försäljning, inköp, produktion etc). [..]
Källa: kursnavet.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


Den ekonomiska planeringen för den närmaste framtiden eller för ett projekt.
Källa: sll.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


Den ekonomiska planeringen. Sker vanligtvis på årsbasis.
Källa: pitea.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid.
Källa: ovanaker.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


En plan för hur de pengar man har ska användas under det kommande kalenderåret.
Källa: lomma.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


Plan för beräknade inkomster och utgifter.
Källa: ystad.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


plan över beräknade inkomster och utgifter
Källa: huskunskap.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid.
Källa: skara.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


En ekonomisk plan som styr utgifter för planerade aktiviteter.
Källa: technet.microsoft.com

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid. Kommunfullmäktige beslutar i juni varje år om nästa års budget.
Källa: vaxjo.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


Ordklass substantiv ● plan för inkomster och utgifter under ett år
Källa: ordbok.mkforlag.com

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


den ekonomiska planeringen. Sker vanligtvis på årsbasis.   D Dagordning - den i förväg uppgjorda planeringen av ett sammanträde.
Källa: mellerud.se

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


Budgeten är kommunens verktyg för att hålla koll på ekonomin. Den visar hur mycket pengar kommunen har och hur pengarna ska fördelas mellan olika verksamheter och projekt.
Källa: flen.se

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


För att få en bättre kontroll över företagets kostnader och intäkter kan man för varje konto i kontoplanen sätta upp ett mål. Detta förfarande kallas att budgetera. Man kan därefter periodvis (årsvis) [..]
Källa: unicell.se

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


En uppställning av inkomster och utgifter. En balanserad budget är således att inkomsterna är lika stora som utgifterna.
Källa: svaronline.se

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


Ett planeringsverktyg för att kunna se över sina framtida utgifter och inkomster.
Källa: takontroll.nu

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


Att göra en budget innebär att du skriver upp alla dina inkomster och utgifter och jämför de båda posterna. På så sätt får du en överblick och kan lättare göra förändringar om det är något du är missn [..]
Källa: eksam.se

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


En ekonomisk plan för inkomster och utgifter.
Källa: xn--snabblnapengar-qib.se

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


En sammanställning över vilka intäkter och kostnader man beräknar att kommunen kommer att ha under följande år.
Källa: jll.se

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


Är en planering för inkomster och utgifter under en viss period.
Källa: hittalanet.se

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


En budget redogör för den förväntade inkomsten och de fasta och rörliga utgifterna varje månad. En budget är ett pålitligt verktyg för att hålla ett öga på sina utgifter.
Källa: pefb.se

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


Ekonomisk plan för verksamheten
Källa: brukshundklubben.se

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


en uppställning av beräknade inkomster och utgifter under en viss tidsperiod.
Källa: xn--allaln-mua.se

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


plan för pengarna, vad man använder dom till, viss summa pengar att göra nåt med
Källa: klasslaget.se

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budget


En budget är att man på ekonomisk basis gör en kalkyl med likviditetsanalys och handlingsplan för en viss period eller år. Ofta görs även budget för flera år framåt. Planen behandlar intäkter och kostnader och blir balanserad när dessa är lika stora.
Källa: tks.nu

33

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


prognos över framtida planerade ekonomiska händelser | :
Källa: sv.wiktionary.org

34

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


budget | :
Källa: sv.wiktionary.org

35

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


skäggig gubbe som går ärenden
Källa: softwolves.pp.se

36

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


En ekonomisk plan för inkomster och utgifter för en viss tidsperiod vanligtvis ett budgetår. Budgeten kompletteras ofta med en tre eller femårsplan. Budgeten sägs vara balanserad när inkomsterna och u [..]
Källa: almi.se

37

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


En ekonomisk plan för inkomster och utgifter.
Källa: finansportalen.se

38

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


Plan över beräknade inkomster och utgifter för en viss tidsperiod.
Källa: verksamt.se

39

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


En plan för hur man använder sina medel, uppdelade på olika utgiftsposter, under en viss tid.
Källa: butiksbanken.se

40

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid.
Källa: goteborg.se

41

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


En uppställning av beräknade inkomster och utgifter under en viss tidsperiod.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

42

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


budget
Källa: taranco.eu

43

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


budget
Källa: hernhag.se

44

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


plan över beräknade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år. Den innebär beslut om fördelning av organisationens resurser på de aktiviteter den bedriver.
Källa: itskolan.lo.se

45

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


En sammanställning över vilka intäkter och kostnader man beräknar att kommunen kommer att ha under följande år.
Källa: ostersund.se

46

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


Ekonomisk planering för en viss tidsperiod.
Källa: tjorn.se

47

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


Är i siffror uttryckt ekonomisk handlingsplan för en framtida period. Budgetens uppgift är att både samordna olika handlingsplaner och fungera som ett instrument för ekonomisk styrning och kontroll. [..]
Källa: starta-eget.se

48

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


Begreppet budget hör man ofta i olika ekonomiska sammanhang. Både när det gäller privatpersoner och företag men vad menas egentligen med en budget och kan man ha någon nytta av det? Med budget menar m [..]
Källa: smskredit.nu

49

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budget


Lista över alla inkomster och utgifter.
Källa: sfiekonomi.se

<< utrikesminister BNP >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse