Betyder databas
Vad betyder databas? Här finner du 22 definitioner av databas. Du kan även lägga till betydelsen av databas själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


en samling av information som är strukturerad på ett sådant sätt att det ska vara lätt att komma åt en specifik del av informationen | en databashanterare (ett datorprogram) för sådana databaser [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


chef på adb-avdelningen
Källa: softwolves.pp.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


En samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information, samt ofta även att ändra informationen.
Källa: virtualheritage.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


En mängd till varandra relaterade data som kan nås med hjälp av en mängd tolkningsregler och rapportgeneratorer. Relationsdatabaser ger störst möjligheter att söka och arbeta med data.
Källa: pamedia.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


(engelska: database
Källa: databasteknik.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


En databas (tidigare databank) är en samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information, samt ofta även att ändra information [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


En samling av datafiler och programs som används för att administrera och organisera dem. Exempel på databassystem är: Access, Oracle, SQL, Paradox, dBase, m.fl.
Källa: pandasecurity.com

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


Datainformation och program som används för att administrera och organisera dem. Exempel på databassystem: Mysql, MsSql, Oracle, SQL, Paradox, dBase, etc. Access är gammal och du ska undvika att använ [..]
Källa: datorproblem.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


Samling data, bestående av minst en fil med poster, tillsammans med programvara för att hålla data aktuella, sortera, söka m m.
Källa: 109.169.77.151 (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


En mängd till varandra relaterade data som kan nås med hjälp av en mängd tolkningsregler och rapportgeneratorer. Relationsdatabaser ger störst möjligheter att söka och arbeta med data.
Källa: prinero.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


Ordklass substantiv ● samling av uppgifter lagrade i dator
Källa: ordbok.mkforlag.com

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


Metod för att lagra data i strukturerad form i en dator. Information lagrad i en dator dit man kan ringa från sin egen dator via telefonnätet för att exempelvis söka artiklar om olika ämnen.
Källa: svspb.net

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


Strukturerad datorlagrad information.
Källa: dokumera.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


I databaserna Microsoft SQL och MSDE sparas informationen i Vitec Säljstöd.
Källa: hjalpenss.maklare.vitec.net (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


Systematisk lagring av datafiler som kan läsas, bearbetas och lagras på nytt och som är så utformad att den utan svårigheter kan användas av olika dataprogram
Källa: proskanorfalsterbo.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


När man utvecklar hemsidor används ofta en databas. Databasens uppgift är att lagra information för att kunna ta fram den senare. Det flesta webbtjänster idag använder sig av en databas i grunden. Det kan till exempel handla om att spara ett blogginlägg eller ett inlägg på Facebook. Det finns ett antal databaser som är populära som brukar användas [..]
Källa: superhemsidan.se (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


En databas är en samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information (samt ofta även att ändra informationen).
Källa: bibliotek.hv.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


data eller annan information som är lagrad på ett strukturerat sätt och i separata filer så att flera olika tillämpningar kan komma åt den. Ofta kallar man även databashanteraren för databas.
Källa: support.digikom.net (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


En mängd data som hör till ett visst ämne eller syfte. I en databas kategoriseras informationen om en viss enhet, till exempel en anställd eller en order, i tabeller, poster och fält.
Källa: office.microsoft.com

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


(Microsoft Access) 1. Överordnat begrepp för en samling data, ordnade efter ett visst system och för ett visst syfte. 2. Tekniskt begrepp för det system av tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron, och moduler som utgör den aktuella programvarutillämpningen.
Källa: theodor.ylm.se (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


En mängd till varandra relaterade data som kan nås med hjälp av en mängd tolkningsregler och rapportgeneratorer. Relationsdatabaser ger störst möjligheter att söka och arbeta med data.
Källa: rktryck.se (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


En databas är en samling organiserad information, t.ex. en telefonlista. Uttrycket används även om ett program som används för att hantera databaser.
Källa: pctidningen.se (offline)

<< Nya Guinea Ac >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse