Betyder depolarisation
Vad betyder depolarisation? Här finner du 2 definitioner av depolarisation. Du kan även lägga till betydelsen av depolarisation själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

depolarisation


minskning av den negativa elektriska spänning, membranpotential, som finns över levande cellmembran i vila (ca -70 mV för nervceller)
Källa: handboken.medibas.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

depolarisation


minskning av elektrisk spänning över cellmembran i vila.
Källa: medicinskordbok.se
<< Depo-Provera depressor >>