Betyder depolarisation
Vad betyder depolarisation? Här finner du 2 definitioner av depolarisation. Du kan även lägga till betydelsen av depolarisation själv

1

1   0

depolarisation


minskning av den negativa elektriska spänning, membranpotential, som finns över levande cellmembran i vila (ca -70 mV för nervceller)
Källa: handboken.medibas.se

2

0   0

depolarisation


minskning av elektrisk spänning över cellmembran i vila.
Källa: medicinskordbok.se

Lägg till betydelsen av depolarisation
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Depo-Provera depressor >>