Betyder diakon
Vad betyder diakon? Här finner du 7 definitioner av diakon. Du kan även lägga till betydelsen av diakon själv

1

0   0

diakon


yrkestitel inom kyrkan, ofta med inriktning på social arbete | :
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

diakon


En diakon är en person som arbetar i kyrkan och som har som uppgift att skapa mötesplatser mellan människor så att de kan finna en gemenskap att ingå i. En diakon har också samtal med enskilda personer eller grupper som behöver prata med någon utomstående. Diakonen vigs till sitt ämbete av en biskop i en särskild gudstjänst, och känns [..]
Källa: svenskakyrkan.se

3

0   0

diakon


Bland de tidiga kristna var detta en person som ansvarade för vården av de fattiga och sjuka i församlingen.
Källa: alltombibeln.se

4

0   0

diakon


Diakon är en yrkestitel inom flera kristna samfund.I den tidiga kyrkan var diakonen biskopens medhjälpare med särskilt ansvar för praktiska göromål, ekonomi och social verksamhet men hade äv [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

diakon


Är numera beteckning för både kvinnor och män, som blivit vigda av biskopen till ett livslångt kyrkligt uppdrag med sociala förtecken. Diakonerna har vanligen utbildning som sjuksköterska eller socionom kompletterad med kyrklig utbildning vid någon av Svenska kyrkans diakoniinstitutioner.    
Källa: malmo-pastorat.smrt.se

6

0   0

diakon


Ordklass substantiv ● person som ägnar sig åt praktiskt församlingsarbete, till exempel socialvård och sjukvård ● lägre präst i katolska kyrkan
Källa: ordbok.mkforlag.com

7

0   0

diakon


en titel på en person som arbetar inom kyrkan, särskilt med sociala och ekonomiska ansvarsområden.
Källa: katolik.nu


Lägg till betydelsen av diakon
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< anló Bernt >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse