Betyder dom
Vad betyder dom? Här finner du 39 definitioner av dom. Du kan även lägga till betydelsen av dom själv

1

0   0

dom


''vardaglig och talspråklig variant av'' de; bestämd artikel plural | ''vardaglig och talspråklig stavningsvariant av'' de; personligt pronomen som syftar på flera omtalade i subjektsform; perso [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

dom


Domarboken
Källa: sv.wiktionary.org

3

0   0

dom


''förkortning för'' Domarboken | domkyrka, dom
Källa: sv.wiktionary.org

4

0   0

dom


En domstols avgörande av själva frågan i målet eller ärendet. Efter slutförd skriftväxling eller förhandling går domarna igenom allt som kommit fram och beslutar hur de ska döma. Då får ba [..]
Källa: domstol.se

5

0   0

dom


Dom – En dom är en domstols avgörande av själva frågan i målet eller ärendet.
Källa: internetjuridik.com

6

0   0

dom


En domstols avgörande av själva frågan i målet eller ärendet. Efter slutförd skriftväxling eller förhandling går domarna igenom allt som kommit fram och beslutar hur de ska döma. Då får ba [..]
Källa: rattshjalp.se

7

0   0

dom


utomeuropeiskt(a) departement (département(s) d’outre-mer)
Källa: publications.europa.eu

8

0   0

dom


De beslut som domstolen kommer fram till i målet.
Källa: brottsoffermyndigheten.se

9

0   0

dom


Avgjørelse av retten som avslutter en sak. I en sivil sak avgjøres det krav som er fremsatt. I en straffesak avgjøres om tiltalte eller siktede er skyldig i en straffbar handling og hvilken straff [..]
Källa: lederkilden.no

10

0   0

dom


Dom kan avse: Dom (juridik) – en domstols slutliga, formella avgörande i saken prövad av en jury eller domare Dom – en förkortning för Domarboken Dom (arkitektur) – en rundad, välvd struktu [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

0   0

dom


DOM kan syfta på: en drog, se 2,5-Dimetoxi-4-metylamfetamin Landskod (ISO 3166-1) för Dominikanska republiken Document Object Model Frankrikes utomeuropeiska departement, départements d'outre-mer I [..]
Källa: sv.wikipedia.org

12

0   0

dom


DOM kan syfta på: en drog, se 2,5-Dimetoxi-4-metylamfetamin Landskod (ISO 3166-1) för Dominikanska republiken Document Object Model Frankrikes utomeuropeiska departement, départements d'outre-mer I [..]
Källa: sv.wikipedia.org

13

0   0

dom


Dom är ett 4 545 meter högt berg i Mischabelbergen, Alperna. Det är det högsta berget som enbart ligger i Schweiz (Dufourspitze är högst men gränsar till Italien). Berget ligger väster om Saas [..]
Källa: sv.wikipedia.org

14

0   0

dom


2,5-Dimetoxi-4-metylamfetamin (DOM) eller 2-amino-1-(2,5-dimetoxi-4-metyl-fenyl)-propan) är en psykedelisk drog som framställdes första gången 1964 av Alexander Shulgin. Den blev populär bland hi [..]
Källa: sv.wikipedia.org

15

0   0

dom


Dom är en domstols slutliga, formella avgörande i saken prövad av en jury eller domare i en civilrättslig tvist eller ett brottmål. En dom kan också avgöra en oklarhet om ett rättsligt förhå [..]
Källa: sv.wikipedia.org

16

0   0

dom


Dom är en domstols slutliga, formella avgörande i saken prövad av en jury eller domare i en civilrättslig tvist eller ett brottmål. En dom kan också avgöra en oklarhet om ett rättsligt förhå [..]
Källa: sv.wikipedia.org

17

0   0

dom


Dom kan avse: Dom (juridik) – en domstols slutliga, formella avgörande i saken prövad av en jury eller domare Dom – en förkortning för Domarboken Dom (arkitektur) – en rundad, välvd struktu [..]
Källa: sv.wikipedia.org

18

0   0

dom


Det beslut som en domstol fattar.
Källa: juridikfokus.se

19

0   0

dom


Med dom avses i statistiken en fällande dom i tingsrätt. Domarna redovisas oavsett om de överklagats eller inte. Det innebär att en person som dömts i tingsrätt, men frikänts i hovrätt, kommer att redovisas som dömd i statistiken. En person som friats i tingsrätt, men fällts i hovrätt kommer över huvud taget inte med i statistiken.
Källa: brottsrummet.se

20

0   0

dom


Med dom avses i statistiken en fällande dom i tingsrätt. Domarna redovisas oavsett om de överklagats eller inte. Det innebär att en person som dömts i tingsrätt, men frikänts i hovrätt, kommer [..]
Källa: polisen.se

21

0   0

dom


(villkorlig dom)- den straffade behöver inte avtjäna straffet om den inte begår några brott under tvåårsperiod
Källa: naturvetenskapligalinjen.wordpress.com

22

0   0

dom


 Domstolens beslut i ett ärende. 
Källa: barnahusvasternorrland.se

23

0   0

dom


En domstols avgörande av själva frågan i målet eller ärendet. Efter slutförd skriftväxling eller förhandling går domarna igenom allt som kommit fram och beslutar hur de ska döma. Då får ba [..]
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se

24

0   0

dom


En domstols avgörande av själva frågan i målet eller ärendet. Efter slutförd skriftväxling eller förhandling går domarna igenom allt som kommit fram och beslutar hur de ska döma. Då får ba [..]
Källa: malmotingsratt.domstol.se

25

0   0

dom


En domstols avgörande av själva frågan i målet eller ärendet. Efter slutförd skriftväxling eller förhandling går domarna igenom allt som kommit fram och beslutar hur de ska döma. Då får bara domarna och föredraganden samt protokollförare vid en eventuell förhandling vara närvarande. Har förhandling hållits talar i vissa fall rätt [..]
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

26

0   0

dom


En domstols avgörande av själva frågan i målet eller ärendet. Efter slutförd skriftväxling eller förhandling går domarna igenom allt som kommit fram och beslutar hur de ska döma. Då får ba [..]
Källa: hatemsjunghamn.se

27

0   0

dom


Efter avslutad rättegång beslutar domaren och nämndemännen om den tilltalade (gärningspersonen) är skyldig och vilket straff personen ska få. Ibland kommer domen samma dag, annars blir det kanslidom (se nästa ord).
Källa: stodcentrumnordvast.se

28

0   0

dom


s radan (oraffinerad dilitiumkristall)
Källa: klingonska.org

29

0   0

dom


Ordklass substantiv ● domkyrka, katedral ● kupol ● kupa i vissa ångpannor, som samlar upp ångan och utvinner vatten ur den ● domstolsbeslut, domslut dom Ordklass pronomen ● de eller dem Br [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

30

0   0

dom


En domstols avgörande av själva saken i ett mål.
Källa: dokumera.se

31

0   0

dom


Det officiella domstolsbeslutet om en stämning eller ett mål. Den här offentliga uppgiften kan anges på en kreditrapport.
Källa: americanexpress.com

32

0   0

dom


Beslut. Alla domar kan överklagas och en vårdnadstvist kan köras om i all oändlighet inom det svenska rättsväsendet – och kan därmed pågå i flera år.
Källa: dads-r-us.se

33

0   0

dom


de
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

34

0   0

dom


dem
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

35

0   0

dom


domslut
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

36

0   0

dom


utslag
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

37

0   0

dom


En dom är en domstols slutliga, formella avgörande i den sak som prövats av en eller flera domare i ett brottmål. En dom som fälls förutsätter att det finns en eller flera domare och ett normsystem (lagar) som ska tillämpas. I ett brottmål fordras en åklagare och en misstänkt som anklagas för ett påstått brott. I ett brottmål kan dom [..]
Källa: fredlos.se

38

0   0

dom


Avgjørelse av retten som avslutter en sak. I en sivil sak avgjøres det krav som er fremsatt. I en straffesak avgjøres om tiltalte eller siktede er skyldig i en straffbar handling og hvilken straff [..]
Källa: lederkilden.no

39

0   0

dom


En domstols avgörande av själva frågan i målet eller ärendet. Efter slutförd skriftväxling eller förhandling går domarna igenom allt som kommit fram och beslutar hur de ska döma. Då får ba [..]
Källa: alltomjuridik.se

Lägg till betydelsen av dom
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< dem ili >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse