Betyder dygdetik
Vad betyder dygdetik? Här finner du 2 definitioner av dygdetik. Du kan även lägga till betydelsen av dygdetik själv

1

2 Thumbs up   3 Thumbs down

dygdetik


en moralfilosofisk uppfattning enligt vilken det primära inte är handlingarna i sig eller den moralregel de antas falla under, utan där individens moraliska karaktär ställs i centrum och vissa drag be [..]
Källa: filosofia.fi

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

dygdetik


Dygdetik är en normativ gren till skillnad från andra grenar av etiken som istället betonar att goda handlingar är handlingar som leder till vad som är gott (konsekventialism) eller som betonar männis [..]
Källa: sv.wikipedia.org
<< Akutt lymfatisk leukemi Akutt myelogen leukemi >>