Betyder ebita
Vad betyder ebita? Här finner du 8 definitioner av ebita. Du kan även lägga till betydelsen av ebita själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ebita


Engelsk term som anger resultat före skatt, ränta och goodwillavskrivningar. Används för att jämföra resultat mellan bolag.">EBITA
Källa: riksbank.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ebita


Engelsk förkortning för Earnings Before Interest, Taxes and Amortisation – Resultat före räntor, skatt och goodwillavskrivningar. Resultat efter avskrivningar men före avdrag för goodwillavskrivningar [..]
Källa: almi.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ebita


Earnings before interests, taxes and amortisation.
Källa: lederkilden.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ebita


EBITA er en forkortelse for Earnings before interests taxes and amortizations. Dette er det engelske begrepet for driftsresultat før avskrivninger av immaterielle eiendeler. Forskjellen mellom EBITA o [..]
Källa: lederkilden.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ebita


EBITA är en engelsk förkortning för Earnings Before Interest, Taxes and Amortization (Resultat före räntor, skatt, och nedskrivning av goodwill). Resultat efter avskrivningar men före avdrag för nedsk [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ebita


Resultat före större engångsposter, finansiella poster, skatt samt av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar.
Källa: swedishmatch.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ebita


Earnings before interests, taxes and amortisation.
Källa: lederkilden.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ebita


EBITA er en forkortelse for Earnings before interests taxes and amortizations. Dette er det engelske begrepet for driftsresultat før avskrivninger av immaterielle eiendeler. Forskjellen mellom EBITA o [..]
Källa: lederkilden.no

<< duopol ees >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse