Betyder gud
Vad betyder gud? Här finner du 14 definitioner av gud. Du kan även lägga till betydelsen av gud själv

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

gud


Alltings upphov. Ett allsmäktigt personligt väsen som tillhör och existerar i en annan dimension än den fysiska, en andlig dimension. Gud uppenbarar sig för oss i sin skapelse, genom sitt ord och främ [..]
Källa: alltombibeln.se

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

gud


övernaturligt, högre, styrande väsen | uttrycker förvåning, lättnad eller beundran | :
Källa: sv.wiktionary.org

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

gud


den ende guden (framförallt i islam, judendomen och kristendom) | :''Det hålls för en '''Gudi''' behaglig gärning att följa med och bedja för den döende.'' | : | : | : | : | : | Gud | Gud | Gud [..]
Källa: sv.wiktionary.org

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

gud


Namn Enligt kristen tro är Gud odefinierbar. Han har inte ens något namn. Men det finns ändå många ord för Gud, till exempel skrivs den kristne guden med stor bokstav, som om det vore hans namn. Allah [..]
Källa: kp.nu

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

gud


Som namn på den kristne guden skrivs Gud med stor bokstav. Gud som fenomen skrivs med liten. Gudar i flertal skrivs också med liten bokstav.
Källa: kp.nu

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gud


Gud är alltings skapare. Det är Gud som gör det möjligt för oss att finnas till, och som tar emot oss när vi dör. Vi kan känna Guds närvaro i våra liv när vi möter människor som ser oss för dem vi är, eller kanske i naturens skönhet. Gud beskrivs ofta som Treenigheten, d.v.s. enheten som bildas av Fadern, Sonen och den Helige Ande. Andra namn som a [..]
Källa: svenskakyrkan.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gud


Gud (i allmänhet maskulinum), feminin form gudinna, är ett ord med olika betydelser: Allmän betydelse: Mäktig övernaturlig varelse eller kraft. Föreställning inom de flesta religioner. Ofta föremål fö [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gud


Gud och GUD kan avse olika saker.
Källa: sv.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gud


I strikt magiteoretisk synvinkel en extremt kraftfull demon.
Källa: neogames.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gud


subst.
Källa: dtek.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gud


Denna term förekommer hos esoteriker i följande betydelser: 1. Kosmiska totalmedvetenheten, varav varje monad har en oförlorbar del (gud immanent). 2. De sju allt högre gudomsrikena från och med värld [..]
Källa: laurency.com

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gud


gud (eng. god; fr. dieu; gr. theos; hebr. elohim; lat. deus; ty. Gott), ett högsta personligt varande, ett varande som är oändligt, evigt, obegränsat, i sig själv, den yttersta grunden eller förklarin [..]
Källa: harnostudier.com

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gud


Ordklass substantiv ● antaget övernaturligt väsen som har avgörande inflytande över viss del av tillvaron, olika i olika religioner och trosföreställningar (ofta med stor begynnelsebokstav) ● speciell [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

gud


Han finns för vi tror på honom, och det är bevis nog och det är inget man ifrågasätter. Han straffar dig om du inte tror på honom, men han älskar alla.
Källa: hjalpkallan.se

<< ågren utnumrerad >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse