Betyder hälsa
Vad betyder hälsa? Här finner du 13 definitioner av hälsa. Du kan även lägga till betydelsen av hälsa själv

1

0   0

hälsa


en individs fysiska och/eller psykologiska tillstånd; hur pass väl individens kropp fungerar | :''Han är i mycket god '''hälsa'''.'' | ett tillstånd av god hälsa (1) | :''Hon har '''hälsan''' i behåll [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

hälsa


Se även hälsning och hälsa (spel). 'Ohälsa' omdirigerar hit. Se även sjukdom. Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946, [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   0

hälsa


Se även hälsning och hälsa (spel). 'Ohälsa' omdirigerar hit. Se även sjukdom. Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946, [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

hälsa


Se även hälsning och hälsa (spel). 'Ohälsa' omdirigerar hit. Se även sjukdom. Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946, [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

hälsa


Skadepoäng eller kroppspoäng är en term som används framförallt inom rollspel men även inom exempelvis TV-/datorspel för att beskriva hur mycket skada som en rollperson eller ett objekt inom spelvärld [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

hälsa


Hälsa är nivån på en levande organisms funktionella och metaboliska effektivitet. Hos människor är det individer eller samhällers förmåga att anpassa sig och självhantera när de står inför fysiska, psykiska, psykiska och sociala förändringar med miljön. Världshälsoorganisationen (WHO) definierade hälsan i sin bredare mening i sin 1948-konstitution som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet". Denna definition har varit föremål för kontroverser , i synnerhet som saknar operativt värde, tvetydigheten i att utveckla sammanhängande hälsostrategier och på grund av det problem som skapas med ordet "komplett". Andra definitioner har föreslagits, bland annat en ny definition som korrelerar hälsa och personlig tillfredsställelse. I allmänhet är det sammanhang där en individ bor, av stor betydelse för både hans hälsotillstånd och livskvaliteten. Det erkänns alltmer att hälsan bibehålls och förbättras inte bara genom hälsovetenskapens framsteg och tillämpning utan också genom individens och samhällets ansträngningar och intelligenta livsstilsval. Enligt Världshälsoorganisationen innefattar de viktigaste hälsofaktorerna den sociala och ekonomiska miljön, den fysiska miljön och personens individuella egenskaper och beteenden.
Natasa O. - 8 oktober 2017

7

0   0

hälsa


Hälsa är en svensk månadstidning, tidigare även bokförlag, inom folkhälsoområdet, grundad 1940. Den vegetariskt inriktade hälsopionjären Are Waerland startade år 1940 tidningen Solvikingen som en måna [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

hälsa


Ordklass substantiv ● tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner hos människa eller djur (både om det tillfälliga och det mer permanenta kroppstillståndet) ● med neutral innebörd: kropps [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

9

0   0

hälsa


Läs här.
Källa: vett-och-etikett.com

10

0   0

hälsa


heja
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

11

0   0

hälsa


säga hej
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

12

0   0

hälsa


välbefinnande
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0   0

hälsa


Nästan alla individer söker och vill uppnå hälsa och välbefinnande. Många kanske bara tänker på den fysiska hälsan men definitionerna av ordet hälsa varierar faktiskt beroende på vem man frågar. Ett n [..]
Källa: blog.mjukhud.se

Lägg till betydelsen av hälsa
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< parti hälsa på >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse