Betyder halveringstid
Vad betyder halveringstid? Här finner du 11 definitioner av halveringstid. Du kan även lägga till betydelsen av halveringstid själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

halveringstid


den tid det tar för hälften av en given mängd av ett radioaktivt ämne att sönderfalla
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

halveringstid


Tiden det tar för kroppen att utsöndra eller bryta ned hälften av t.ex. en läkemedelssubstans. Radioaktiv halveringstid avser den tid det tar för ett radioaktivt ämne att sönderfalla till hälften av u [..]
Källa: fass.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

halveringstid


Halveringstiden är den tid som det tar innan radioaktiviteten hos ett radioaktivt ämne minskat till hälften. Olika radioaktiva ämnen har olika halveringstider. Jod-131 har en halveringstid på åtta dagar och cesium-137 30 år. Använt kärnbränsle består av flera radioaktiva ämnen som har olika halveringstider och därför går det inte att ange halvering [..]
Källa: stralsakerhetsmyndigheten.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

halveringstid


Halveringstid är den tid efter vilken en given mängd av ett ämne har minskat till hälften av sitt ursprungliga värde. Termen används ofta inom kärnfysiken för att beskriva hur snabbt ett radioaktivt g [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

halveringstid


Den tid efter vilken ett ämnes radioaktivetet gått ned till halva ursprungsnivån.
Källa: krisinformation.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

halveringstid


den tid det tar för ett ämne att till 50 % omvandlas.
Källa: medicinskordbok.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

halveringstid


Den tid det tar för halten av ett läkemedel i blodet att sjunka till hälften. Med detta mått kan man få reda på hur lång tid det kommer ta innan ett läkemedel försvinner från kroppen.
Källa: reumashop.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

halveringstid


Den tid det tar för koncentrationen av ett läkemedel i blodplasman att minska till hälften. Ju kortare halveringstid, desto snabbare försvinner läkemedlet ur kroppen.
Källa: handboken.medibas.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

halveringstid


Den tid som behövs för att (den radioaktiva) aktivitet
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

halveringstid


Den tid det tar för antalet atomer av ett ämne att minska till hälften genom radioaktivt sönderfall.
Källa: radontjanstmalardalen.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

halveringstid


En atomkärna som är radioaktiv kan bara sända ut strålning en gång, så efter att strålningen sänts ut omvandlas atomkärnan till en annan atomkärna och det blir ett annat ämne. Det nya ämnet blir oftast också radioaktivt. Om man har ett ämne som innehåller radioaktiva atomer har efter en tid hälften av atomerna omvandlats till andra ämnen och sänt u [..]
Källa: skolarbete.nu (offline)

<< spöka zu Hause >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse