Betyder heterozygot
Vad betyder heterozygot? Här finner du 11 definitioner av heterozygot. Du kan även lägga till betydelsen av heterozygot själv

1

3   1

heterozygot


gener nedärvs i två kopior, en från mor och en från far. Om en individ har ärvt olika varianter (alleler) från båda föräldrarna är den heterozygot för denna gen (lokus)
Källa: ssbtk.eu

2

1   0

heterozygot


Om man är heterozygot för en viss ärftlig egenskap, t.ex. en sjukdom, finns arvsanlaget endast i den ena av kromosomparet och sjukdomen behöver därmed inte nödvändigtvis bryta ut.
Källa: fass.se

3

1   0

heterozygot


En individ med två olika alleler för en egenskap.
Källa: learnify.se

4

0   0

heterozygot


gener nedärvs i två kopior, en från var förälder. Om en individ har ärvt olika varianter (alleler) från föräldrarna är den heterozygot för denna gen. Hög grad av heterozygoti i en ras innebär att det [..]
Källa: skk.se

5

0   0

heterozygot


Heterozygoter är ett begrepp inom genetiken och betecknar individer som har två olika varianter, alleler, av en gen. De båda kromosomerna i kromosomparet innehåller alltså olika varianter av genen. Mo [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

heterozygot


individ som bildar mer än ett slags könsceuer beroende på att samma
Källa: daglindgren.upsc.se

7

0   0

heterozygot


med olika arvsanlag på motsvarande platser i ett kromosompar.
Källa: medicinskordbok.se

8

0   0

heterozygot


Heteros är klassisk grekiska för "annan", "olik". Heterozygot betyder att allelerna på ett visst locus är av olika typer. (Jfr. homozygot.)
Källa: hastfarger.se

9

0   0

heterozygot


Det är katten när de båda anlagsparen i allelen är olika: Man säger att anlagen är dominant respektive recessiv.
Källa: iduntorpet.se

10

0   0

heterozygot


Olika anlag
Källa: katt.nu

11

0   1

heterozygot


individ med två likadana alleler på samma locus i ett kromosompar | :
Källa: sv.wiktionary.org

Lägg till betydelsen av heterozygot
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< kitslig homozygot >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse