Betyder implementera
Vad betyder implementera? Här finner du 13 definitioner av implementera. Du kan även lägga till betydelsen av implementera själv

1

6   1

implementera


sätta igång, förverkliga, genomföra, tillämpa
Källa: sprakochfolkminnen.se

2

3   1

implementera


Implementation eller implementering kan syfta på: Implementation (samhällskunskap) – inom statsvetenskapen ett begreppet som syftar på genomförandet och förverkligandet av fattade politiska ell [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

2   0

implementera


genomföra, göra känt och ta i bruk
Källa: handboken.medibas.se

4

2   1

implementera


implement importagent
Källa: tools.effso.se

5

1   0

implementera


Införa. Genomföra. Term som främst används i regelsammanhang, t.ex. att införa (implementera) direktiv, fastställda av EU, i svensk lagstiftning.
Källa: dokumera.se

6

1   0

implementera


införa
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

7

1   1

implementera


realisera; genomföra; ta en specifikation eller ett koncept och sätta in i ett produktionssammanhang
Källa: sv.wiktionary.org

8

0   0

implementera


Ordklass verb ● göra programsystem körbart på dator ● allmännare: införa
Källa: ordbok.mkforlag.com

9

0   0

implementera


, göra program körbara på dator (till skillnad från t ex skissa på papper).
Källa: wiki.math.se

10

0   0

implementera


Implementera betyder ungefär att genomföra något. I programmeringssammanhang innebär det att man skriver kod. Man kan till exempel implementera en algoritm genom att skriva ett program som utför [..]
Källa: fantasi.se

11

1   1

implementera


"Aktiva och planerade ansträngningar för att en ny metod ska användas som ordinarie metod i en organisation." Greenhalgh, T. et al. (2005) Diffusion of innovations in health service organisations. A systematic literature review. Oxford: BMJ Books, Blackwell Publishing. Eller en enklare variant: ”Införa och sätta i bruk nya idéer [..]
Källa: landstingetsormland.se

12

0   0

implementera


genomföra
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0   0

implementera


utveckla
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

Lägg till betydelsen av implementera
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< undfägnad auktor >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse