Betyder inspektion
Vad betyder inspektion? Här finner du 13 definitioner av inspektion. Du kan även lägga till betydelsen av inspektion själv

1

2   0

inspektion


kontroll, besiktning | :
Källa: sv.wiktionary.org

2

2   0

inspektion


översyn
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

3

0   0

inspektion


Arbetsmiljöverkets besök på en arbetsplats/bransch för att kontrollera arbetsmiljöarbetet.
Källa: arbetsmiljoupplysningen.se

4

0   0

inspektion


Enkel visuell besiktning av rapporterat fynd. Syftet är att klassificera och bedöma vad det kan vara och hur gammalt det är. Inspektionen kan bli beslutsunderlag för eventuell undersökning. En in [..]
Källa: abc.se

5

0   0

inspektion


används som ett begrepp vid undersökning och kan innebära att vårdgivaren betraktar exempelvis patientens hållning eller rörelser
Källa: davidaston.se

6

0   0

inspektion


Vid inspektion kontrolleras de faktiska förhållandena på plats. Inspektionen är oftast en oanmäld kontroll som ger en bild av hur verksamheten fungerar och bedrivs vid kontrolltillfället.
Källa: ale.se

7

0   0

inspektion


Ordklass substantiv ● formell kvalitetskontroll av någon verksamhet eller dess resultat, ofta genom besök e.d. ● speciellt medicin: yttre granskning (med ögonen), besiktning (inuti en organism) [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

8

0   0

inspektion


granskning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

9

0   0

inspektion


kontroll
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

10

0   0

inspektion


syning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

11

0   0

inspektion


undersökning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

12

0   1

inspektion


En del av Strålsäkerhetsmyndighetens tillsynsarbete för att följa upp säkerhetsarbetet på de kärntekniska anläggningarna. En inspektion innebär att myndigheten på plats undersöker hur tillståndshavarna uppfyller lagarnas och föreskrifternas krav inom olika områden.
Källa: stralsakerhetsmyndigheten.se

13

0   1

inspektion


besiktning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

Lägg till betydelsen av inspektion
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< kommuniké dedikera >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse