Betyder institution
Vad betyder institution? Här finner du 27 definitioner av institution. Du kan även lägga till betydelsen av institution själv

1

5   0

institution


organisation; sammanslutning av människor | organisatorisk enhet inom en högskola eller ett universitet | ''(nedsättande)'' benämning på boende för till exempel pensionärer | inrättning; stiftelse | [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

1   0

institution


Arbetsenhet vid universitetet med utbildning och forskning inom ett enda eller en grupp närbesläktade ämnesområden. Det är på institutionen du bedriver dina studier. Psykologiska institutionen är en av de största vid Stockholms universitet.
Källa: psychology.su.se

3

1   0

institution


Grundenheten vid universitetet är institutionen. Vid den bedrivs utbildning och forskning inom ett eller flera besläktade ämnesområden. Institutionen är den primära arbetsplatsen, inte bara för studenter, lärare och forskare, utan också för andra yrkeskategorier såsom administratörer, lokalvårdare, ingenjörer och instrumentmakare.
Källa: umu.se

4

0   0

institution


(lat. institutio, av instituere, inrätta, etablera). Generellt betyder i. det sätt på vilket ett samhälle är organiserat (inrättat) eller strukturerat, ett socialt inrättat system av regler för mänskl [..]
Källa: filosofia.fi

5

0   0

institution


Institution har flera betydelser:
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

institution


department
Källa: uhr.se

7

0   0

institution


(vid ett universitet) department (at universities some departments may refer to themselves as institutes, e.g. Institute of Education.) "The English Department at the university. "
Källa: app.ub.uu.se

8

0   0

institution


myndighetsorgan som tar offentliga beslut, som riksdag, kommunfullmäktige, statsförvaltning och domstolar.
Källa: naturvetenskapligalinjen.wordpress.com

9

0   0

institution


den avdelning där resurserna för forskning och undervisning i ett ämnesområde samlas, t ex företagsekonomi. På Handelshögskolan finns sex institutioner: Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Institutet för innovation och entreprenörskap, Juridik, Kulturgeografioch ekonomisk geografi och Nationalekonomi med statistik.
Källa: handels.gu.se

10

0   0

institution


En enhet inom ett universitet eller en högskola där utbildning och forskning bedrivs. Institutionen är lärarnas och studenternas arbetsplats. 
Källa: miun.se

11

0   0

institution


Den lägsta administrativa nivån inom universitetet. Ansvarar för forskning och utbildning inom ett förhållandeväl avgränsat område. På programmet möter man främst Institutionen för informationsteknolo [..]
Källa: datavetenskap.nu

12

0   0

institution


En enhet inom ett universitet eller en högskola där utbildning och forskning bedrivs. Institutionen är lärarnas och studenternas arbetsplats.
Källa: skh.nu

13

0   0

institution


En enhet för utbildning och forskning inom ett eller flera besläktade ämnesområden. Institutionen är lärarnas och studenternas arbetsplats vid universitetet eller högskolan.
Källa: forskning.se

14

0   0

institution


Ordklass substantiv ● samhällelig inrättning för viss typ av tjänster (vanligen om avgränsad del av större orgnisation eller system, sos förfogar över egna lokaler) ● speciellt inom sjukvården ● speci [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

15

0   0

institution


en sammanslutning av människor, en organisation. Även behandlingshem eller anstalter kallas för institution. Det kan också vara en del av en högskola eller ett universitet.
Källa: barnombudsmannen.se

16

0   0

institution


Arbetsenhet vid universitetet med utbildning och forskning inom ett enda eller en grupp närbesläktade ämnesområden. Det är vid institutionen du bedriver dina studier är från en institution som du får [..]
Källa: science.su.se

17

0   0

institution


anstalt
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

18

0   0

institution


En enhet inom ett universitet eller en högskola där utbildning och forskning bedrivs. Institutionen är lärarnas och studenternas arbetsplats.
Källa: mdh.se

19

0   0

institution


En institution är en organisatorisk och administrativ basenhet vid traditionellt uppbyggda svenska universitet eller högskolor. Institutionen är i de flesta fall underordnad fakulteten och ansvarar fö [..]
Källa: vertex.nu

20

0   0

institution


Organisatorisk enhet där forskning, utbildning och utvecklingsarbete bedrivs. Kurser samt ämnen för utbildning på forskarnivå har en ansvarig institution. I de studieadministrativa systemen består kod för en institution av fyra siffror (= koden för ekonomisk resultatenhet + en nolla).
Källa: mp.uu.se

21

0   0

institution


department Organisatorisk enhet inom en fakultet. Institutionerna är indelade efter ämnes- eller tillämpningsområden. För varje kurs finns en kursansvarig institution som ansvarar för hur kursen genom [..]
Källa: student.slu.se

22

0   0

institution


 department
Källa: old.uppsalastudentkar.se

23

0   1

institution


institution
Källa: sv.wiktionary.org

24

0   1

institution


Så kallas studenternas och personalens arbetsplats. De ansvarar för genom förandet av utbildningen och forskningen.
Källa: gih.se

25

0   1

institution


Luleå tekniska universitet består av sex institutioner som ansvarar för den utbildning och forskning som bedrivs vid universitetet.
Källa: ltu.se

26

0   1

institution


Enhet för visst utbildnings- och forskningsuppdrag, oftast utifrån någon vetenskaplig enhetlighet.
Källa: epitest.his.se

27

0   1

institution


En institution är en organisatorisk och administrativ basenhet vid traditionellt uppbyggda svenska universitet eller högskolor. Institutionen är i de flesta fall underordnad fakulteten och ansvarar fö [..]
Källa: sv.wikipedia.org

Lägg till betydelsen av institution
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< BNP regissör >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse