Betyder intersektionalitet
Vad betyder intersektionalitet? Här finner du 17 definitioner av intersektionalitet. Du kan även lägga till betydelsen av intersektionalitet själv

1

3   0

intersektionalitet


Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön, klass åld [..]
Källa: genus.se

2

3   0

intersektionalitet


Ett perspektiv som används för att studera hur olika maktordningar hänger samman med varandra och hur olika identiteter skapas som resultat av exempelvis sexualitet, kön, religion, klass och ålde [..]
Källa: normkritikern.tumblr.com

3

2   0

intersektionalitet


Fokuserar på att tydliggöra hur olika maktordningar påverkar och samverkar med varandra.
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

4

0   0

intersektionalitet


teori och analytiskt hjälpmedel för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle
Källa: sv.wiktionary.org

5

0   0

intersektionalitet


Teorier om hur olika maktstrukturer samverkar och förstärker varandra, till exempel kön och etnicitet.
Källa: do.se

6

0   0

intersektionalitet


Intersektionalitet är ett begrepp inom den nyare genusforskningen som beskriver hur kön samverkar med andra kategorier som sexualitet, etnicitet, social klass och funktionshinder för att bestämma [..]
Källa: jamstalldskola.se

7

0   0

intersektionalitet


Intersektionalitet är en feministisk sociologiskt kritisk teori och ett analytiskt hjälpmedel för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle. Begreppet [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

intersektionalitet


Intersektionalitet är ett forskningsbaserat begrepp för att beskriva de axlar av maktskillnader (kön, klass, ras/etnicitet, ålder, funktion, sexualitet med mera) som strukturerar ett samhälle och [..]
Källa: opoponax.se

9

0   0

intersektionalitet


Fokuserar på att tydliggöra hur olika maktordningar påverkar och samverkar med varandra.
Källa: regiongavleborg.se

10

0   0

intersektionalitet


Ett perspektiv som används för att titta på hur olika maktordningar är samman­flätade med varandra och hur olika identiteter skapas utifrån olika aspekter som till exempel religiositet, kön, sexualitet, klass och ålder.
Källa: barniregnbagsfamiljer.se

11

0   0

intersektionalitet


 -  Begreppet är en teori och analytiskt hjälpmedel som vill visa på hur olika maktordningar fungerar gemensamt och hur de möjliggör och stärker varandra. Det betyder att maktstrukturer som ra [..]
Källa: feministiskjulkalender.tumblr.com

12

0   0

intersektionalitet


sociologiska teorier om förtryck utifrån kön, ras och klass
Källa: queerfem.se

13

0   0

intersektionalitet


Hur olika maktordningar i samhället eller i en specifik kontext sammankopplas och ibland förstärker varandra. Exempelvis hur etnisk diskriminering kan samverka och förstärkas av könsdiskriminer [..]
Källa: rattighetscenter.se

14

0   0

intersektionalitet


är ett perspektiv som tittar på hur olika maktordningar fungerar tillsammans och hur olika identiteter skapas som ett resultat av ras, kön, sexualitet, funktionsduglighet osv.
Källa: regnbagsankan.fi

15

0   0

intersektionalitet


Är ett teoretiskt hjälpmedel för att analysera och beskriva hur olika disriminerande maktordningar/förtryck samverkar i ett samhälle. Används mycket inom feminismen då det är svårt att blunda [..]
Källa: amrahamra.wordpress.com

16

0   0

intersektionalitet


Ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan grunder som kön, etnicitet, sexualitet, funktionshinder, å [..]
Källa: euroquality.se

17

0   0

intersektionalitet


Ett sociologiskt begrepp som används ofta inom genusvetenskap och som syftar till att göra synligt hur olika maktstrukturer fungerar och samverkar i samhället. Till exempel att inte se kön som en [..]
Källa: skogssverige.se

Lägg till betydelsen av intersektionalitet
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< falsifiera undertriangulär >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse