Betyder intuition
Vad betyder intuition? Här finner du 15 definitioner av intuition. Du kan även lägga till betydelsen av intuition själv

1

1   0

intuition


föraning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

2

0   0

intuition


förmåga att omedelbart kunna förstå eller få en uppfattning av (något) utan (medvetet) resonerande | :''Hennes '''intuition''' sa henne att allt inte stod rätt till mellan föräldrarna.'' | : [..]
Källa: sv.wiktionary.org

3

0   0

intuition


intuition
Källa: sv.wiktionary.org

4

0   0

intuition


(lat. intueri, skåda betrakta), åskådning, omedelbar uppfattning av ett objekt, i vilken alla objektets moment uppfattas på en gång; i motsats till en diskursiv uppfattning innehåller intuitione [..]
Källa: filosofia.fi

5

0   0

intuition


Intuition kommer från latinets intueri, som betyder åskåda, se på eller betrakta. Intuition är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning med medvetande uta [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

intuition


Intuition är en sång av John Lennon, utgiven 1973 på albumet Mind Games. Inleder baksidan på LP-skivan. En demo från sommaren 1973 finns inspelad.
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

intuition


avser åtminstone kausal medvetenhet (47:1-3). Okunnigheten har idiotiserat denna ursprungligen esoteriska term till att avse emotionala impulser med svagt innehåll av lägsta mentala medvetenhet (47 [..]
Källa: laurency.com

8

0   0

intuition


"En intuition är en persons omedelbara medvetenhet om en viss verklighet, utan hjälp av sinnena eller förnuftet, som skulle kunna förklara den medvetenheten", skrev Pitirim A. Sorokin. Men man bör inte lita på intuitionen. Stig Lindholm: "Intuitionen kan vara igångsättaren, frågeformuleraren, hypotesmakaren för något som s [..]
Källa: paranormal.se

9

0   0

intuition


en omedelbar helhetsuppfattning. Intuition ingår i begreppsmässiga bevis för Guds existens, t. ex. att allt måste ha en tillräcklig orsak, även tillvaron i sin helhet.
Källa: harnostudier.com

10

0   0

intuition


ingivelse, instinkt, fingertoppskänsla, instinktiv uppfattning, kommer från latinets intueri, som betyder åskåda, se på eller betrakta. Intuition är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning [..]
Källa: entreprenor.se

11

0   0

intuition


Ordklass substantiv ● förmåga till omedelbar uppfattning eller bedömning utan medveten tillgång till alla fakta (ofta i motsats till logiskt resonerande förmåga)
Källa: ordbok.mkforlag.com

12

0   0

intuition


känsla
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0   0

intuition


magkänsla
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

14

0   0

intuition


En synsk eller sierska arbetar ibland med sin intuition. Intuition är en empatisk förmåga att helt kunna sätta sig in i någon annans situation och veta hur en situation kommer att utvecklas. En synsk person, sierska eller annan intuitiv människa får förnimmelser och agerar efter det. Intuition kan sägas handla om vara i extremt god kontakt [..]
Källa: synskonline.se

15

0   0

intuition


Kallas det sjätte sinnet. Man vet instinktivt vad man ska göra i olika situationer.
Källa: mlilja.net

Lägg till betydelsen av intuition
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< intuitivt kaupunki >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse