Betyder joule
Vad betyder joule? Här finner du 12 definitioner av joule. Du kan även lägga till betydelsen av joule själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

joule


SI-enhet för arbete | : | : | den energimängd som enheten ovan motsvarar; en kilogramkvadratmeter per sekundkvadrat; det arbete som utförs av en kraft på en newton över en meter | :
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

joule


 Enhet for energi. 1 J = 0,2388 kalorier. 1 MJ = 0,278 kWh. 1 J er lik det arbeid som en kraft på 1 N utretter når den forårsaker en forflytning på 1 meter. Klimagass
Källa: fornybar.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

joule


Joule (J) är SI-enhet för arbete eller energi. 1 J definieras som den mängd arbete som utförts när en kraft på 1 newton förflyttas en sträcka på en meter i riktning mot kraften. Joule har namngetts ef [..]
Källa: annell.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

joule


Joule (J) är den härledda enheten för energi i Internationella måttenhetssystemet (SI) och definieras: J = [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

joule


(symbol J) är en härledd energienhet i det Internationella måttenhetssystemet; det är lika med den energi som överförs till (eller arbete som utförs på) ett objekt när en force of ett newton verkar på det objektet i riktning mot dess rörelse genom ett avstånd av en meter (1 newton meter eller Nm); det är också energin som släpps ut som värme när en elektrisk ström av en ampere passerar genom ett motstånd på en ohm i en sekund; Det är uppkallat efter den engelska fysikern James Prescott Joule (1818-1889).
En joule i vardagen representerar ungefär:
- den energi som krävs för att lyfta en medelstor tomat (100 g) 1 m vertikalt från jordens yta.
- den energi som släpps ut när samma tomat faller tillbaka till marken
Natasa O. - 8 oktober 2017

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

joule


J, enhet för energi (se tillägget).
Källa: medicinskordbok.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

joule


Joule är en enhet för energi som är härledd ifrån SI-enheter. 1 J motsvarar det arbete som krävs 1N utför över en meter. Äldre enheter för energi som ibland används är kalori.
Källa: dimensionera.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

joule


Joule (J) är en SI-enhet och är en beteckning för energi som används för att ange energiförbrukning och energiinnehåll i livsmedel men då som kilojoule och megajoule.
Källa: kost-traning.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

joule


Ny enhet för energi. 1 Joule = 0,24 kalorier.
Källa: diabit.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

joule


Ordklass substantiv ● en grundläggande måttenhet för energi, motsvarande det arbete som utförs av kraften 1 newton då dess angreppspunkt förskjuts 1 meter
Källa: ordbok.mkforlag.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

joule


(Efter den engelske fysikern James P. Joule, 1818-1889). En joule är den energimängd som förbrukas då en kropp flyttas en meter med kraften en Newton i rörelsens riktning. En kJ (motsvarar1000 joule) [..]
Källa: trainersacademy.com

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

joule


 Enhet for energi. 1 J = 0,2388 kalorier. 1 MJ = 0,278 kWh. 1 J er lik det arbeid som en kraft på 1 N utretter når den forårsaker en forflytning på 1 meter. Klimagass
Källa: fornybar.no

<< energi partikel >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse