Betyder korrektur
Vad betyder korrektur? Här finner du 18 definitioner av korrektur. Du kan även lägga till betydelsen av korrektur själv

1

0   0

korrektur


rättning; verifikation | :
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

korrektur


korrektur | korrigering
Källa: sv.wiktionary.org

3

0   0

korrektur


atomklocka
Källa: softwolves.pp.se

4

0   0

korrektur


Korrekturläsning innebär att man kontrolläser en godkänd text för att korrigera stavfel, avstavningar etc.
Källa: holmbergs.com

5

0   0

korrektur


Ett korrektur skickas för kontroll av bild och text, innan ett original godkänns för tryckning.
Källa: dixa.se

6

0   0

korrektur


Korrektur, (av latinets 'corrigo', korrigera, rätta till, förbättra) rättning. I processen att ge ut en bok, eller att trycka en tidning korrekturläses verket noggrant för att undvika tryckfel. [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

korrektur


Text som ska granskas med avsikt att upptäcka fel eller misstag.
Källa: mediagraphic.se

8

0   0

korrektur


(proof) - (1) - korrekturläsning (proofreading) - rättning av fel i dokument som sedan ska tryckas. Korrektur gäller innehållet i dokumentet, till skillnad från preflight som gäller de tekniska [..]
Källa: it-ord.idg.se

9

0   0

korrektur


Rättning av trycksak, både bild och text, innan det färdiga originalet fastslås. Den som arbetar med den grafiska produktionen, layout eller bildbehandling, bör aldrig korrekturrätta texten. En [..]
Källa: fickla.se

10

0   0

korrektur


Utskrift till kunden för rättning av sättningsfel och felaktig originalmontering. Vi sänder helst korrektur som PDF-filer via epost. Programvara för att läsa PDF-filer (Adobe Acrobat) kan du ladda ner utan kostnad på www.adobe.com
Källa: textorama.se

11

0   0

korrektur


Ordklass substantiv ● provtryck av viss text för rättning
Källa: ordbok.mkforlag.com

12

0   0

korrektur


Underlag för granskning med avsikt att upptäcka fel eller misstag före tryckning.
Källa: tryckfolket.se

13

0   0

korrektur


Utskrift på papper eller för skärmvisning (PDF) till kunden för rättning av textfel och andra felaktigheter i dokumentet.
Källa: mediehusetunt.se

14

0   0

korrektur


Text som ska granskas med avsikt att upptäcka fel eller misstag.
Källa: falkgraphic.se

15

0   0

korrektur


Utskrift på papper eller för skärmvisning (PDF) till kunden för rättning av textfel och andra felaktigheter i dokumentet.
Källa: skilltryck.se

16

0   0

korrektur


Är en skiss där vi illustrerar tryckets storlek och placering på produkten ni önskar. För att undvika missförstånd måste vi alltid ha ditt godkännande på ett digitalt korrektur innan vi går i tryck. Är du inte nöjd med placeringen så begär du att få det ändrat.
Källa: medtryck.com

17

0   0

korrektur


Utförandeprov av trycket. Skall godkännas av kund. Kuvert
Källa: newprint.se

18

0   0

korrektur


Kopia från slutligt original för kontroll och ev. korrektur.
Källa: forsvarsforbundet.se

Lägg till betydelsen av korrektur
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< proofread validera >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse