Betyder kubism
Vad betyder kubism? Här finner du 5 definitioner av kubism. Du kan även lägga till betydelsen av kubism själv

1

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kubism


Kubismen skapades av Picasso och Braque. I de kubistiska verken är föremål och människor uppbyggda av mångfasetterade, abstrakta former. Kubismens teori bygger bl a på tanken att för att vinna en stör [..]
Källa: svenskakonstnarer.se

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kubism


Ordklass substantiv ● en konstriktning som använder sig av geometriskt förenklade former för att bygga upp bilder av mer eller mindre verklighetsrelaterade motiv
Källa: ordbok.mkforlag.com

3

0 Thumbs up   3 Thumbs down

kubism


Kubismen (fr. cubisme) var den första abstrakta konststilen på 1900-talet. Den fick sitt namn av konstkritikern Louis Vauxcelles 1908 efter ett yttrande av Matisse om "Braques små kuber". St [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   4 Thumbs down

kubism


Kubismen (fr. cubisme) var den första abstrakta konststilen på 1900-talet. Den fick sitt namn av konstkritikern Louis Vauxcelles 1908 efter ett yttrande av Matisse om "Braques små kuber". St [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   4 Thumbs down

kubism


en konstinriktning inom modernismen | :'''''Kubismens''' upphovsmän var Pablo Picasso och Georges Braque.'' | : | :
Källa: sv.wiktionary.org

<< surrealism futurism >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse