Betyder kult
Vad betyder kult? Här finner du 10 definitioner av kult. Du kan även lägga till betydelsen av kult själv

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

kult


det att dyrka, speciellt på ett religiöst sätt, i sammanslutning med andra personer under fastslagna former | : | : | : | kult
Källa: sv.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kult


kult
Källa: sv.wiktionary.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kult


sekt
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kult


Kult kan avse: Den yttre formen av religiös gudsdyrkan. Se rit, offer, bön och gudstjänst. Kult (religionssociologi) – en religiös organisation med diffus organisation, se Religionssociologi Kult (rol [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kult


Kult är ett svenskt skräckrollspel som gavs ut 1991 av Äventyrsspel. 1993 översattes spelet till engelska och publicerades av Metropolis Ltd. Andra och tredje engelska utgåvan gavs ut 1996 respektive [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kult


Uttrycket kult är överfört från ordets ursprungliga betydelse, "religiös dyrkan". Vanligast är uttrycket bland ungdomar samt i populär- och kvällspressen. Det används i regel i samband med m [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kult


Kult är en facklitterär bok skriven av författaren Tomas Lidbeck, som utgavs av Bibliotekstjänst 2003, med syftet att lyfta fram författare som haft ett utanförskap. Boken har undertiteln "outsid [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kult


Kult är en facklitterär bok skriven av författaren Tomas Lidbeck, som utgavs av Bibliotekstjänst 2003, med syftet att lyfta fram författare som haft ett utanförskap. Boken har undertiteln "outsid [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kult


religiös praxis, sätt på vilka människor har försökt uttrycka sitt sökande efter Gud genom sina trosföreställningar, bön, offer, meditation etc.
Källa: harnostudier.com

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kult


Ordklass substantiv ● gemensam dyrkan av viss gud eller annan helig företeelse, som utövas genom fastställda, högtidliga handlingar (särskilt i utomeuropeiska religioner; ofta med tonvikt på de specie [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

<< szko?a amfotär >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse