Betyder kutym
Vad betyder kutym? Här finner du 14 definitioner av kutym. Du kan även lägga till betydelsen av kutym själv

1

4   0

kutym


tradition
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

2

2   0

kutym


Ordklass substantiv ● vedertaget handlingsmönster för gott uppförande i visst sammanhang
Källa: ordbok.mkforlag.com

3

2   0

kutym


Beteckning på handelsbruk eller sedvänja som under vissa förutsättningar kan gälla som norm.
Källa: dokumera.se

4

2   0

kutym


Handelsbruk eller annan sedvänja som kan sätta dispositiva (ej tvingande) regler ur spel.
Källa: svaronline.se

5

2   0

kutym


bruk
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

6

3   1

kutym


praxis
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

7

3   1

kutym


sed
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

8

2   0

kutym


sedvänja
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

9

2   0

kutym


vana
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

10

2   0

kutym


vanligt förekommande
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

11

1   0

kutym


business practice kvadrantanalys
Källa: tools.effso.se

12

2   1

kutym


God sed
Källa: braord.se

13

0   0

kutym


Sedvänja eller sed kallas ett sätt, på vilket något normalt utförs utan att detta är bestämt i skriftliga regler. Sedvänjan kan inom juridiken i vissa fall ses som en rättskälla och kan då kallas sedv [..]
Källa: sv.wikipedia.org

14

0   2

kutym


Används i portugiskika språket " custume" som betyder vana
Francisco - 17 april 2016

Lägg till betydelsen av kutym
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< megalocy´t press copy >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse