Betyder löneglidning
Vad betyder löneglidning? Här finner du 9 definitioner av löneglidning. Du kan även lägga till betydelsen av löneglidning själv

1

1   0

löneglidning


Löneökning utöver det som kollektivavtalet anger.
Källa: ofr.se

2

1   0

löneglidning


Höjning av löner utöver den nivå som kollektivavtalet ger.
Källa: mi.se

3

0   0

löneglidning


När lönerna höjs mer än vad löneavtalet innehåller.
Källa: unionen.se

4

0   0

löneglidning


När lönerna ökar mer än vad som står i avtalen.
Källa: itskolan.lo.se

5

0   0

löneglidning


Löneökning utöver det som kollektivavtalet anger.
Källa: svensktnaringsliv.se

6

0   0

löneglidning


 Löneökning utöver det som avtalet anger.
Källa: arbetetsmarknad.se

7

0   0

löneglidning


När lönen höjs mer än vad avtalet innehåller.
Källa: st.org

8

0   0

löneglidning


Löneökning utöver det som avtalet anger.
Källa: svenskhandel.se

9

0   1

löneglidning


Lönestegringar vid sidan om avtalen.">Löneglidning
Källa: riksbank.se

Lägg till betydelsen av löneglidning
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< lönebildning lönerevision >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse