Betyder lönerevision
Vad betyder lönerevision? Här finner du 10 definitioner av lönerevision. Du kan även lägga till betydelsen av lönerevision själv

1

0   0

lönerevision


Tillfälle då löner ses över och omprövas. Betecknar ofta slutpunkten i en process där prestationer bedöms mot ställda mål.">Lönerevision
Källa: riksbank.se

2

0   0

lönerevision


Lokal löneförhandling, genomgång och översyn av de anställdas löner som sker vanligen en gång per år.
Källa: ofr.se

3

0   0

lönerevision


Årlig – vanligtvis - genomgång av lönerna för att göra förändringar enligt det löneavtal som gäller. I lönerevisionen ingår alla steg i löneförhandlingen. Dvs. överenskommelse om forme [..]
Källa: unionen.se

4

0   0

lönerevision


Översyn av lönerna på en arbetsplats.
Källa: svensktnaringsliv.se

5

0   0

lönerevision


Genomgång av lönerna vid en arbetsgivare, vilket kan ske både kollektivt och individuellt. Lönerevision finns inte statuerat i någon lag, utan är en mycket central detalj av kollektivavtal. Det [..]
Källa: denfulahunden.wordpress.com

6

0   0

lönerevision


 Översyn av lönerna ute på arbetsplatserna.
Källa: arbetetsmarknad.se

7

0   0

lönerevision


Lokala löneförhandlingar, genomgång, översyn och utvärdering av lönesättningen i ett företag, verk eller myndighet.
Källa: st.org

8

0   0

lönerevision


Process för justering av lön. Den närmare regleringen av hur lönerevisionen ska gå till finns i kollektivavtalen. Det talar om vilka medarbetare som omfattas, vilka tidsramar som gäller och i f [..]
Källa: almega.se

9

0   0

lönerevision


Lokala löneförhandlingar, genomgång, översyn och utvärdering av lönesättningen i ett företag.
Källa: ftf.se

10

0   0

lönerevision


Översyn av lönerna på en arbetsplats.
Källa: svenskhandel.se

Lägg till betydelsen av lönerevision
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< löneglidning löneskatt >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse