Betyder marin våtmark
Vad betyder marin våtmark? Här finner du 2 definitioner av marin våtmark. Du kan även lägga till betydelsen av marin våtmark själv

1

0   0

marin våtmark


Våtmarksområde vid kusten, som påverkas av salt eller bräckt vatten. Till marina våtmarker och kustvåtmarker hör permanent grunda havsområden (mindre än sex meter djupa vid ebb), vilket inklu [..]
Källa: havochvatten.se

2

0   0

marin våtmark


Våtmarksområde vid kusten, som påverkas av salt eller bräckt vatten. Till marina våtmarker och kustvåtmarker hör permanent grunda havsområden (mindre än sex meter djupa vid ebb), vilket inklu [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

Lägg till betydelsen av marin våtmark
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< MapInfo marinbiologi >>