Betyder marin våtmark
Vad betyder marin våtmark? Här finner du 2 definitioner av marin våtmark. Du kan även lägga till betydelsen av marin våtmark själv

1

0   0

marin våtmark


Våtmarksområde vid kusten, som påverkas av salt eller bräckt vatten. Till marina våtmarker och kustvåtmarker hör permanent grunda havsområden (mindre än sex meter djupa vid ebb), vilket inkluderar hav [..]
Källa: havochvatten.se

2

0   0

marin våtmark


Våtmarksområde vid kusten, som påverkas av salt eller bräckt vatten. Till marina våtmarker och kustvåtmarker hör permanent grunda havsområden (mindre än sex meter djupa vid ebb), vilket inkluderar hav [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

Lägg till betydelsen av marin våtmark
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< MapInfo marinbiologi >>