Betyder markinfiltration
Vad betyder markinfiltration? Här finner du 2 definitioner av markinfiltration. Du kan även lägga till betydelsen av markinfiltration själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

markinfiltration


När vatten (nederbörd eller vatten från översvämmade vattendrag eller sjöar) sjunker ner i marken är det markinfiltration. Infiltration av avloppsvatten (från ett mindre antal personer) i markbäddar s [..]
Källa: havochvatten.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

markinfiltration


När vatten (nederbörd eller vatten från översvämmade vattendrag eller sjöar) sjunker ner i marken är det markinfiltration. Infiltration av avloppsvatten (från ett mindre antal personer) i markbäddar s [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se
<< markfuktighet markvatten >>