Betyder minoritetskategorier
Vad betyder minoritetskategorier? Nedanför finner du betydelsen av minoritetskategorier Du kan även lägga till betydelsen av minoritetskategorier själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

minoritetskategorier


Minoritet är motsatsen till majoritet och betyder mindre tal eller den mindre andelen av något. En minoritet kan vara en samhällelig grupp som har färre medlemmar i förhållande till majoriteten. Ofta används ordet minoritet om en inom en större (nationell) gemenskap som på något sätt behöver försvara sin egenart och existens gentemot majoritetsbefo [..]
Källa: genus.se
<< maskulinitet(er) postkolonialism >>