Betyder natriumhydroxid
Vad betyder natriumhydroxid? Här finner du 6 definitioner av natriumhydroxid. Du kan även lägga till betydelsen av natriumhydroxid själv

1

1   0

natriumhydroxid


starkt basiskt ämne bestående av natrium, syre och väte (NaOH)
Källa: sv.wiktionary.org

2

1   0

natriumhydroxid


NaOH, hygroskopiskt (fuktupptagande) fast ämne som löses i vatten under värmeutveckling. Används bland annat i pappers- tvättmedels- och färgämnesindustrin.
Källa: vontroil.com

3

0   0

natriumhydroxid


natriumhydroxid
Källa: sv.wiktionary.org

4

0   0

natriumhydroxid


NaOH. Kallas i dagligt tal för natronlut. Är en aktiv kokkemikalie i sulfatmassatillverkning.
Källa: creando-training.se

5

0   0

natriumhydroxid


lut
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

6

0   1

natriumhydroxid


Natriumhydroxid, NaOH, är ett vitt, fast ämne som är en Arrheniusbas, det vill säga ger ifrån sig hydroxidjoner (OH-) i vattenlösning. OH- är en stark Brønsted-Lowry-bas, så vattenlösningar av natrium [..]
Källa: sv.wikipedia.org

Lägg till betydelsen av natriumhydroxid
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< ciselör fodder >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse